Livsmedelsarbetareförbundet hävdar att Meetab, som tillverkar kebabkött i en nybyggd fabrik i Torvinge och omsätter 70 miljoner kronor om året, har brutit mot kollektivavtalet och mot medbestämmandelagen (MBL).

Enligt stämningsansökan har företaget infört och bedrivit skiftarbete, mellan klockan 03 och 21, utan att ha förhandlat om det. Parterna, företaget och facket, har ett hängavtal vilket innebär att kollektivavtal – Livsmedelsavtalet – gäller och att Meetab borde ha förhandlat förändringarna. Anställda som har skiftarbetet ska ha en arbetsvecka på 38 timmar, vilket inte heller har tillämpats.

Läs mer: Gör 50 ton kebab i veckan.

Detta kom fram i höstas när företaget kallade facket till förhandling om ett nytt schema för anställda på en avdelning. Inför förhandlingen pratade den lokala ombudsmannen med personalen på avdelningen och fick veta om det pågående skiftarbetet samt att omfattande övertid förekom. Ombudsmannen begärde att få ta del av lönespecifikationer, övertidsjournaler och tidrapporter för två år tillbaka, men fick enbart uppgifter för sex av 20 anställda och under en betydligt kortare period än den begärda.

Utifrån de lönespecifikationerna konstaterade förbundet i alla fall att de här sex anställda jobbade tillsammans 2 273 timmar övertid under förra årets tio månader utan att ha fått övertidsersättning. I dessa timmar ingick inte den övertid om två timmar per vecka som arbetstagarna arbetat på grund av skiftarbetet. Personalen fick inte heller OB-tillägg för arbetet på lördagar.

Efter det första mötet, som från början skulle handla om det nya schemat, begärde förbundet en lokal förhandling för brott mot kollektivavtalet. Parterna träffades flera gånger utan att hitta en lösning. Förbundet efterfrågade lönespecifikationer och övertidsjournaler vid flera tillfällen men fick inte det, något som förbundet ser mycket allvarligt på.

Genom att inte förhandla enligt MBL, att inte ha tillämpat kollektivavtal och att inte ha lämnat ut handlingarna har företaget brutit mot både MBL och kollektivavtalet, slår förbundet fast i stämningsansökan. Därför kräver förbundet ett allmänt skadestånd på 1,7 miljoner kronor.

Vi har prata med Tibet Ukus, företagets vd och Håkan Lager, företagets ombud. De uppger att de fortfarande inte har fått stämningsansökan och därför kan inte uttala sig just nu. Stämningsansökan diariefördes 1 juni.