Sedan 2012 har den så kallade digitaliseringskommissionen jobbat med frågor som rör just digitalisering. I slutet av året kom de med sitt slutbetänkade. I rapporten framgår att digitaliseringen är det största och mest omvälvande som hänt sedan industrialiseringen. Att utvecklingen kommer att påverka vår syn – inte bara på oss själva som människor – utan också hur vi ser på hela samhället och miljön. Det framgår också Sverige har ett IT-politiskt mål och det är att bli världsbäst på digitaliseringens möjligheter.

Sverige har dock en bit kvar. Särskilt gäller det digitaliseringen av det offentliga, som är en riktig akilleshäl, enligt kommissionen.

För att nå målet krävs en rad åtgärder, bland annat föreslås en ny myndighet. Digitaliseringsmyndigheten.

Artikelbild

| Linköping ligger långt fram i den digitala utvecklingen och därför är det bra att förlägga en digital myndighet hit, anser företrädare för politik, universitetet och näringsliv i länet.

Företrädare för länet ser nu sin chans och agerar snabbt. Tillsammans med universitetet, Region Östergötland och Science Park Mjärdevi har kommunen – enligt kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) – skickat iväg ett brev till ansvariga statsråden Peter Eriksson (MP) och Ardalan Shekarabi (S).

– I Linköping har vi det som krävs, säger Kristina Edlund och räknar upp kommunens satsning på bredband, framgångsrikt forskningsarbete på universitetet, regionens satsning på avancerad vård och flera framgångsrika forskningsföretag.

Att Linköpings universitet alltid legat i framkant när det gäller digital utveckling gör att valet att förlägga en myndighet hit är självklart skriver universitetets rektor Helen Dannetum, i ett pressmeddelande. Inte bara var Linköpings universitetet först med att utnämna landets första professor i datalogi utan har nu – som värduniversitet – fått landets enskilt största forskningsprogram med en budget på 1,8 miljarder kronor, säger hon i ett uttalande.

Idén med någon typ av samordningsfunktion i Linköping är tydligen inte helt ny. Kommunalrådet Christian Gustavsson (M) skriver på sin Facebooksida att förslaget att förlägga en sådan i Linköping är en " ..fin, om än aningen oblyg, återvinning och byråkratiserad version av undertecknads 4,5 år gamla förslag".

– Det gjordes i samband med ett East Sweden hack, säger han.

Han tycker absolut att Linköping har en bra grund att bygga på, men att det inte nödvändigtvis behövs en myndighet för att samarbeta.

– Jag har heller inte sett vare sig något brev eller något beslut om att vi ska skicka ett sådant, säger han.

Men brevet är skickat, när svaret från statsråden kommer är dock oklart. Någon uttalad rimlig svarstid känner inte Kristina Edlund till.

– Vi kommer att trycka på från kommunen, universitetet och regionen och utnyttja de kontakter vi har. Jag hoppas vi kan få igång en bra dialog inom några månader, säger hon.