Larmet om brand ute inkom klockan 21.19 till SOS Alarm. En inringare ser svart rök och lågor från ett fält intill en ladugård.

Röken visade sig komma från en stor eldning som inte var föranmäld.