Kommunen har anmälts till polisen

Den anställde hotades i sin tjänsteutövning och hävdar att hans chefer inom Råd och Stöd nonchalerade detta. Nu polisanmäler han Linköpings kommun.

11 januari 2019 21:00

Polisanmälan gjordes strax före jul och i samband med att den lämnades in togs ett beslut om att inleda en förundersökning i ärendet.

I anmälan framgår att den anställde – som inte längre jobbar inom kommunen – hävdar att han utsatts för hot från medlemmarna i en Linköpingsfamilj. Familjen har under en rad år tagit emot familjehemsplacerade barn och ungdomar från kommuner i västra Sverige. Linköpings kommun däremot har valt att inte placera barn i det aktuella familjehemmet.

Den anställde anmälde familjen till en av de kommuner som anlitade familjehemmet, eftersom han ansåg att det var olämpligt att placera barn där. Det var efter den anmälan som hoten började komma, bland annat i form av en mängd sms där det framgick vem som skickat dem. Alla har lämnats till polisen, enligt mannen. Han hävdar också att han vid ett tillfälle har fått en patron skickad till sig på den privata adressen.

Mannen var anställd inom den kommunala verksamheten Råd och Stöd och menar att hans chefer inte har stött honom på det sätt man som anställd ska kunna vänta sig då han i sitt jobb ibland kom i kontakt med kriminellt belastade personer.

Istället, hävdar mannen i sin polisanmälan, har hans chefer sagt till honom att inte säga något om det som hänt och påpekat att det snart är lönesamtal. Detta har gjorts i en ton som mannen upplevt som ett hot. Han upplever att chefer istället jobbat för att få honom omplacerad.

Enligt mannen har ärendet pågått en tid och han har tillsammans med sina fackliga företrädare haft en mängd möten utan att komma fram till något.

Han har också enligt egen uppgift anmält händelsen till Arbetsmiljöverket och också gjort en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan.

Den före detta anställde säger att han mått mycket dåligt av det inträffade, det har varit så psykiskt påfrestande att han under en tid tvingades att sjukskriva sig. Han säger att han till slut inte orkade och sa upp sig själv, trots att han egentligen ville jobba kvar.

Råd och stöd är en verksamhet inom den kommunala organisationen Leanlink. Leanlinks högste chef, Per Petersén, är därmed polisanmäld tillsammans med ytterligare två verksamhetschefer på lägre nivå.

Per Petersén har inte själv sett polisanmälan, men säger att han är insatt i ärendet. Några kommentarer vill han däremot inte ge

– Nej, som sagt, jag känner till det här. Men jag kommer inte att göra något. Nu får saken ha sin gång, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa