Intresset för huset som låg ute till försäljning i början av maj 2016 var stort, och totalt var det inte mindre än åtta spekulanter som lämnade bud. Slutpriset landade på 4 450 000 kronor, men dagen innan det var dags att skriva kontrakt drogs det näst högsta budet tillbaka. Det blev aldrig de blivande köparna informerade om, vilket de själva menar kan ha kostat dem en kvarts miljon kronor, enligt en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd.

Men priset hade aldrig sänkts igen, menar mäklaren Eva Piehl som höll i försäljningen.

– Det säger säljarna till mig, att de hade inte gått med på att dra av 250 000. Det är i så fall om man hittar något på besiktningen, det är en annan sak.

Hon säger också att det fanns andra spekulanter som tidigare dragit sig ur budgivningen då de inte kunde genomföra affären så snabbt, men som hade kunnat bli aktuella igen om köparna inte gått med på att ge 4,45 miljoner. Hela budgivningen tog nämligen bara ett dygn, påpekar hon, och anledningen till det näst högsta budet på 4,4 miljoner drogs tillbaka tror hon handlar om spekulantera kände sig nedslagna över att ha förlorat budgivningen.

­– Det var väl att de insåg att det var kört för dem, när de andra låg kvar vid sitt bud.

Men oavsett vad som var motiven till att de drog tillbaka sitt bud, hade det inte varit bättre att meddela de blivande köparna om det?

– Det är mycket turer och känslor i budgivningar. Jag beklagar att köparna känner att de skulle ha kunnat köpa huset till ett lägre pris.

Enligt Eva Piehl fanns det också en möjlighet för köparna att dra sig ur affären även efter att de skrivit på kontraktet, då det fanns inskrivet ett så kallat besiktningsförbehåll.

Men Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd kommer ändå fram till att Eva Piehl agerat fel när hon inte meddelade de blivande köparna om det tillbakadragna budet. För även om själva anbudsförfarandet inte är reglerat i lag, säger lagtexten att mäklare är skyldiga att förhålla sig till det som kallas "god fastighetsmäklarsed", påpekar disciplinnämnden i sitt beslut. Det innebär att en mäklare måste vara opartisk mellan köpare och säljare och beakta bådas intressen. Därmed borde Eva Piehl ha informerat köparna om att det näst högsta budet dragits tillbaka, menar de, och beslutar därför att tilldela henne en varning.

Fastighetsmäklarinspektionen tar däremot inte ställning till om köparna har rätt till skadestånd. Enligt Eva Piehl har köparna heller inte gjort några formella anspråk på det.