På Skogsmyran är barnen intresserade av hur kläder kommer till. Det tar man fasta på i undervisningen. Barnens tankar och funderingar tas på allvar och nu har Hemslöjden bjudits in för att visa hur ullkläder kommer till.

­– Vi arbetar med hela människan och vad hen behöver för att må bra. Barnen är intresserade och vill ha svar. De tar våra projekt vidare. Ställer vi en fråga om varifrån deras tröja kommer så vill de veta mer om hur den kom till, säger förskolechef Lina Brage.

Det pedagogiska arbetet ska göra barnen rustade för framtiden, som sina bästa jag. I det dagliga arbetet för lek, forskande och utmaningar finns läroplanen med som vägledning för skolans lärare. Den här terminen och nästa har temat natur med inriktning på hållbarhet.

Artikelbild

| Klädmaterial är en del av hållbar utveckling. Sanna Nilsson hjälper Ludvig Beckius att få ullen i ordning.

– Bomull är mjukt, vitt och ploppigt men jag gillar ull bäst. Är man förkyld måste man bli varm och då kan det behövas ullkläder. Det är mjukt och bra för naturen. Det är viktigt, för annars kan vi inte bo på jorden längre. Om man tar plast och kastar det kan fiskarna dö och det är inte bra för dom tar hand om vårat hav, säger Emma Lilja, 5 år, som går på Skogsmyran.

– Barnen har många tankar. Dom pratar mycket om gifter, det är mycket dom är oroliga för. De är medvetna om att alla har ett val när man till exempel köper kläder. Vi filmar och berättar sagor på deras nivå för att få med dem på resan. Det blir lekfullt och spännande i deras värld, säger förskoleläraren Sanna Nilsson.