UKÄ har analyserat i vilken utsträckning unga påbörjar högskolestudier vid olika åldrar och hur det varierar mellan olika län och kommuner. Skillnaderna är stora mellan kommunerna. Danderyd är kommunen med högst andel 24-åringar som hade påbörjat en högskoleutbildning, 83,2 procent, medan andelen var 13,3 procent i den kommun som hade lägst.

I Östergötland är skillnaderna också stora. Linköping har den högsta andelen, och följs av Vadstena med 47,2 procent. Alla andra östgötska kommuner ligger under både det östgötska snittet och rikssnittet, som till exempel Norrköping 38,2 procent, Motala 36,7 och Valdemarsvik 27 procent.

Det har också undersökts om det finns ett samband mellan andelen ungdomar med grundläggande behörighet för högskoleutbildningar från gymnasieskolan och andelen som påbörjat högskolestudier per län och kommun. Enligt UKÄ:s analyser finns det inte något starkt samband mellan andelen med grundläggande behörighet och andelen som påbörjar högskolstudier.

Artikelbild

– I många regioner är det en stor andel unga som inte läser vidare trots att de har grundläggande behörighet. Det är troligen flera faktorer som spelar in, bland annat vilken utbildningsnivå ens föräldrar har, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ, som ansvarat för den statistiska analysen.

Fler kvinnor än män söker sig till högskolan och så har det varit under de senaste tio åren. Vid 24 års ålder hade 50,7 procent av de östgötska kvinnorna påbörjat högskolestudier jämfört med 35,3 procent av männen. I högskolan som helhet utgör kvinnorna cirka 60 procent. I Linköping var andelen kvinnor som påbörjade en högskolutbildning 61,6 procent jämfört med 48,1 procent av män. Den allra största skillnaden i länet mellan andelen kvinnor och män som påbörjade högskoleutbildningen finns i Boxholm, 41,5 procent respektive 13,9 procent. Den minsta skillnaden finns i Vadstena, 50,9 procent av kvinnor jämfört med 42,9 procent av män som hade påbörjat sina högskolestudier.

De åldrar som följts upp i undersökningen fyllde 19, 21 och 24 år under 2017. Bland östgötska 19-åringar hade 11,8 procent påbörjat högskolestudier direkt efter gymnasiet, vilket är en minskning jämfört med 2013. Samma trend med fortsatt minskning av 19-åringar som påbörjar högskolestudier gäller i hela landet.