Samhällsbyggnadsnämnden klubbade vid sitt senaste möte igenom detaljplanen för bygget på grusplanen intill Vist skola.

– Det här är väldigt positivt. Det stärker både samhället och oss som skola. Det blir en samlingspunkt för hela Sturefors, säger skolans biträdande rektor Sofia Lundberg.

I samband med att den kombinerade idrottshallen, matsalen och biblioteket byggs ska Vist skola renoveras. När den nuvarande matsalen och biblioteket töms blir det plats för ytterligare 50–120 elever på skolan, som i dag har kapacitet för 300.

Artikelbild

| På grusplanen vid Vist skola i Sturefors blir det en kombinerad idrottshall, skolmatsal och bibliotek.

Elias Aguirre (S), som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden året ut, är glad över att detaljplanen är i hamn:

– Det är en jättesatsning på Sturefors från kommunens sida. Att det blir en fullstor idrottshall, och att vi lyckas få ihop det till ett samlat kultur- och idrottshus, gör att det blir jättebra förutsättningar för Sturefors.

Under planarbetets gång har grannar haft en del kritiska synpunkter. Det handlar bland annat om oro för skuggning, insyn och ökad trafik.

– Vi har jobbat rejält med att bemöta en hel del av klagomålen. Det nya huset är flyttat en bit från de närmaste grannarna för att det inte ska bli så mycket skuggning, säger Aguirre.

Artikelbild

| En första skiss på Sturefors nya idrottshall/bibliotek/skolmatsal.

Om detaljplanen blir överklagad bedömer Aguirre att byggstarten försenas med minst ett halvår.

– Vi räknar med att byggnaden kommer att stå klar cirka två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, berättar Susanna Roback, tf vd på Lejonfastigheter somkommer att upphandla bygget.