Första omgången i gymnasievalet är klart. De flesta som valt yrkesprogram har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Linköpings mål är att eleverna ska få det, om antagningskraven är uppfyllda.

Men alla elever har inte lika stor tur. De elever som valt ekonomiprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet i första hand får det betydligt tuffare. Konkurrensen är hård, antalet sökande är fler än platserna på alla skolor utom en.

Exempelvis har 120 behöriga elever sökt till Katedralskolans 64 platser på ekonomiprogrammet respektive 101 elever som har sökt samhällsprogrammet, också där 64 platser.

Artikelbild

| Katedralskolan har flest sökande till sina program, men så har de också flest platser av de kommunala gymnasieskolorna.

På Folkungaskolan, som också har samhälls- och ekonomiprogram, är situationen likadan. Här har 74 elever valt ekonomiprogrammet som har 64 platser. Till samhällsprogrammet har 169 elever sökt de 160 platserna. Den absoluta majoriteten – 118 – av de sökande är flickor.

Däremot finns det platser kvar på samhällsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet, på Birgittaskolan.

Flest sökande har naturvetenskapsprogrammet på Katedralskolan, 218 elever har sökt till 192 platser. Fler flickor än pojkar har sökt, och det gäller även för ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet. Samma resultat har Berzeliusskolan. Där har 117 elever sökt 105 platser på naturvetenskapsprogrammet. Deras specialprogram naturprogrammet spets har lockat precis lika många elever som det finns plats till. Till skolans teknikprogram har fler sökt än som får plats – 175 sökande till 160 platser.

Nytt för året är att Katedralskolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet. Här stämmer utbud ihop med efterfrågan. Lika många elever som det finns plats för, har sökt.

På yrkesprogrammen på Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) har de flesta fått sina förstahandsval tillgodosedda. Med några undantag, bland annat bygg- och anläggningsprogrammet som har 96 sökande till 91 platser. Här är den övervägande majoriteten av sökande – 89 – pojkar. El- och energiprogrammet har 31 sökande – samtliga pojkar – till 28 platser. Det omvända gäller för stylistprogrammet som har 33 sökande till 20 platser. Hit har bara flickor sökt. Frisörprogrammet som under många hade mycket högt söktryck har 19 sökande till 18 platser. En pojke har sökt utbildningen.

Totalt sett har antalet platser inom gymnasiet ökat med 65. Inriktningen karosseri- och lackering finns inte längre på ALG som däremot erbjuder inriktningen produkt- och maskinteknik på det tekniska industriprogrammet på ALG. Till det programmet finns det betydligt fler platser än sökande. Fem elever sökte till de 18 platserna, alla sökande var pojkar.

Under våren följer en omvalsperiod och slutlig antagning kommer i sommar.