Två hushåll i Skäggetorp upplevde under en månads tid att deras lägenheter var mycket kalla. Hyresgästerna ansåg att hyresvärden Willhem var ointresserad av att åtgärda problemet trots att de klagat flera gånger och de vände sig därför till miljökontoret eftersom de ansåg att de kyliga bostäderna blev ett sanitärt problem.

Enligt hyresgästernas klagomål hade temperaturer i lägenheterna legat på 12-16 grader.

När miljökontoret tog upp ärendet lät hyresvärden justera och byta ventiler. Men besök gjordes också i lägenheterna och enligt hyresvärden hade hyresgästerna monterat de termometrar som användes för att mäta på ett felaktigt sätt. När nya termometrar monterades visade de 19-20 grader i lägenheterna. Hyresgästerna har förklarat sig nöjda.