Jolan Wennberg är också Livsmedelsarbetareförbundets andra ordförande och insatt i ärendet.

– I den lokala förhandlingen begärde Livs lönespecifikationer, tidsstämplingar och en korrekt övertidsjournal. Företaget nekade att tillmötesgå Livs begäran och avslutade ensidigt den lokala förhandlingen. Samma sak upprepades i den centrala förhandlingen, säger han.

Hur kunde ni då räkna ut att sex arbetare jobbade sammanlagt över 2 000 timmar övertid?

Artikelbild

– Baserat på vad vi har kännedom om så är vår beräkning att det rör sig om minst 2 000 timmar, det kan visa sig vara betydligt mer om samtliga begärda underlag redovisas.

Enligt Jolan Wennberg ska kollektivavtalet gälla för samtliga kollektivanställda på arbetsplatsen.

– Det är inte frivilligt att välja vilka det ska appliceras på och det var ingen av våra medlemmar som uttryckte något missnöje över att bli företrädda av representant för Livs.

Varför begärde dessa medlemmar utträde?

Artikelbild

| Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundets avtalssekreterare och andra ordförande.

- Medlemmarna begärde utträde vid samma tillfälle med identiska handlingar. Vid förfrågan från Livs om företaget varit behjälpliga i framtagandet av handlingarna så tillstyrkes detta av företagets ombud.

Menar du att företaget påverkade de anställda och att de därför lämnade facket?

– Jag varken påstår eller menar någonting, däremot konstaterar jag att - medlemmarna begärde utträde vid samma tillfälle med identiska handlingar. Vid förfrågan från Livs om företaget varit behjälpliga i framtagandet av handlingarna så tillstyrkes detta av företagets ombud.

Svarade ni inte på företagets bud?

– Budet nämndes av företaget inför förhandlingarna. Livs tog inte ställning till budet då det inte bedömdes som seriöst. När förhandlingen väl hade inletts, när omfattningen av och systematiken i företagets agerande blev känt så återkom däremot inget bud.

Enligt Jolan Wennberg framkom i ett samtal med Meetab:s företrädare att företaget har haft vetskap om avtalets regler.

– Därför förutsätter Livs att företaget även har kännedom om att avtalet inte är formulerat som att det är frivilligt att utge ersättningar i enlighet med dess bestämmelser.