Dyrare ål- och fisknota för kommunen

Tekniska verken måste varje år betala 675 000 kronor för att främja fisket i Vättern och för att främja ålbeståndet i Motala ström. Det har mark- och miljödomstolen beslutat.

28 november 2016 11:00

År 1980 beslutade vattendomstolen att Tekniska verken, som ägs av Linköpings kommun, skulle betala en årlig fiskeavgift på sammanlagt 100 000 kronor. Beloppet skulle räknas upp enligt konsumentprisindex. Länsstyrelsen i Östergötland anser dock att det fastställda beloppet i den 36 år gamla domen är för lågt. Under de senaste åren har kostnaderna för att sätta ut lax i Vättern och ål i Motala ström ökat. Beloppet överstiger med råge den summa som Tekniska verken betalar.

Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att Tekniska verken årligen ska betala 520 000 kronor för att främja beståndet av öring och andra laxartade fiskar i Vättern. Bolaget ska även betala 155 000 kronor årligen för att främja ålbeståndet i Motala ströms vattensystem samt i kustområdet. Tekniska verken har inte haft några invändningar mot att avgifterna höjs men menar att det är viktigt att pengarna används till åtgärder som verkligen gynnar de utpekade arterna. När det gäller ålen anser Tekniska verken att det är mest gynnsamt att sätta ut den vid Motala ströms mynning i havet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!