Den 21 juni 2013 förgrep sig 42-åringen sexuellt på en tonårsflicka som var passagerare. Brottet skedde i Eskilstuna. Svea hovrätt dömde 42-åringen för sexuellt tvång till fängelse i sex månader. Det inträffade ledde även till att mannen förlorade sitt jobb. Han fick även sin taxiförarlegitimation indragen.

42-åringen har i omgångar försökt att få tillbaka sin legitimation. Den 7 januari i år beslutade dock Transportstyrelsen att avslå mannens ansökan. Beslutet motiverades med att 42-åringen med tanke på det brott han gjort sig skyldig till är olämplig att arbeta som taxichaufför. Först i december 2023 kan mannen få tillbaka sin legitimation.

Mannen valde att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Domstolen delar Transportstyrelsen uppfattning och menar att det brott som han gjort sig skyldig till är ägnat att rubba tilliten till honom som förare i taxitrafik. Att brottet begick i hans yrkesroll anses vara en "påtagligt försvårande omständighet".