"Det är en fråga om liv och död"

"Det pågår en hetsjakt mot de svagaste. Vi kallas fuskare, men nu är det värre än så. Människoliv står på spel".

3 december 2016 14:35

Det var starka och känslosamma ord när Andreas Greén talade inför ett hundratal människor i S:t Larsparken på lördagen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har utsatts för nedskärningar sedan 2009. I år är det speciellt den personliga assistansen som står i fokus. På lördagen, i samband med Internationella funktionshinderdagen, genomfördes manifestationer på 20 orter i Sverige under parollen "Assistans är frihet! Rädda LSS!".

"Obegripligt"

Andreas Greén, initiativtagare till Linköpings manifestation, tycker att regeringen saknar ett helhetsperspektiv.

­– Nedskärningar är helt obegripliga. Ena året är man berättigad till hjälp, nästa inte. Vissa går från 400 assistanstimmar i månaden till inga alls. Hur är det möjligt?

Orsaken till nedskärningarna är misstankar om fusk. Andreas förnekar inte att det skulle förekomma fusk, men tycker att konsekvenserna är orimligt stora. Några få människors fusk drabbar hela gruppen.

– Det är en promille av assistanspengarna som man kan bevisa att det fuskats med. Den lilla promillen slår hårt mot alla oss som verkligen behöver våra timmar för att kunna leva ett drägligt liv.

Nere på minutnivå

I dag omprövas allas behov av assistans vartannat år. Förr var det enligt Andreas, som haft assistans i 20 år, ett sätt att säkerställa att timmarna räckte för den funktionshindrade.

– Numera tittar man snarare på var någonstans det går att dra in timmar. Assistanstimmarna bestäms i dag på minutnivå. Vi måste uppge exakt hur lång tid det tar att göra vardagliga saker, som att få på sig en strumpa. Som funktionshindrad måste man hela livet bevisa sitt assistansbehov, som om medfödda skador plötsligt blivit botade. Som om saknade armar och ben plötsligt växt ut.

Andreas förhoppning är att manifestationen ska göra allmänheten mer uppmärksam på hur det svenska välfärdssamhället monteras ned.

Kritik från FN

– Vissa debatter förs bara av dem som är drabbade, det här är en sådan. Det som sker bryter mot mänskliga rättigheter. När sådant sker i andra länder väcker det rubriker i Sverige, men inte när det sker i vårt eget land.

– Se bara på det som hände i Malmö, där en kvinna faktiskt dog inne på en toalett, på grund av indragna assistanstimmar.

Andreas tycker det är märkligt att regeringen inte reagerat på den upprepade kritik som Sverige fått av FN angående nedskärningarna inom LSS.

– Assistanshjälp är ingen gräddfil. Det är en möjlighet att kunna arbeta, bo själv och leva ett drägligt liv. För barnen är det en möjlighet att verkligen få vara barn i sina egna familjer, och inte bara en belastning. Det är en möjlighet att få leva, helt enkelt.

Bakgrund

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Direktivet till utredningen är att genomföra besparningar inom assistentersättningen. Orsaken har uppgetts vara ett utbrett fusk. Samtidigt har FN flera gånger kritiserat Sverige för försämringar på funktionshinderområdet, särskilt när det gäller just personlig assistans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Glenning Ströberg