Kultur- och fritidskontoret som sköter Lingvallen har ansökt om rivningslov för den gamla entrén.

– Den är i väldigt dåligt skick. Vi vill riva och göra en snygg entré istället, säger Jan Skogberg på kultur- och fritidskontoret.

Ansökan om rivningslov är ännu inte beviljad, men allt tyder på att den kommer att bli det. Entrén anses inte ha något kulturhistoriskt eller konstnärligt värde och byggnaden har inget skydd i detaljplanen.

Artikelbild

| Entrén till Lingvallen ska rivas.

Entrén är byggd för en riktig publikanstormning. Vid full bemanning fanns det plats för tre biljettförsäljare som satt bakom varsin lucka och tog betalt. Därefter tryckte de på en pedal som lät vändkorset snurra så att en besökare kom igenom.

Biljettluckorna har sedan länge fått sina glas krossade och numera läcker även taket.

Fotbollsplanerna på Lingvallen skapades på 50-talet av frivilliga krafter i Gottfridsbergs IF. Linköpings stad gav också stöd till projektet. Idrottsplatsen är fortfarande hemmaplan för Gottfridsberg.

En ny entré kommer främst att ha till syfte att stänga ute bilar.