Det är eleverna som läser samhäll och ekonomi som under en och en halv månad arbetat med att ta fram olika förslag på förbättringar, sedda ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Vi har haft Linköping i fokus och utgått från de globala målen för hållbar utveckling. Ungdomarna har visat prov på både fantasi och engagemang och kommit med förslag som är fullt möjliga att genomföra, säger läraren Aron Lindell.

Att få tågen att bättre hålla tidtabellerna skulle få folk att i större utsträckning välja bort bilen som transportmedel, menar Leon Wincrantz som fingranskat problemet tillsammans med en klasskamrat.

– Vi kollade på hur man löst det här i till exempel Japan som brottas med lika besvärliga vintrar som vi. Där har man höjt upp rälsen cirka 30 centimeter från marken vilket gör att det mesta av snön hamnar bredvid spåren. Där kommer tågen sällan för sent.

Setareh Zadeh har tittat på en metod som renar vatten och menar att denna skulle kunna göra Stångån riktigt badvänlig.

– Staden växer. Invånarantalet ökar. Stångån är en outnyttjad resurs. En badplats i höjd med Stångebrofältet med ett litet fik och en mingolfbana skulle säkert fungera, säger hon.

Tua Remahl och Märtha Nilsson tog sig an sjukvården som de tycker fungerar mindre bra.

– Det gäller vården generellt sett. Personalbristen gör att folk mår dåligt, både patienter och anställda. Det handlar om att göra yrket mer attraktivt om man ska lyckas få till en förändring.

Förslagen och idéerna har nu presenterats för några av kommunens politiker och tjänstemän.