Därför överlever fler hjärtstopp

Chanserna att överleva hjärtstopp på annan plats än ett sjukhus har ökat betydligt i Östergötland.

5 maj 2016 12:18

– Det är jätteroligt att vi ser så bra resultat av det arbete vi har lagt ner, säger Linda Frid, verksamhetsutvecklare på enheten för prehospital vård i ett pressmeddelande.

Varje år drabbas cirka 300 personer i länet av hjärtstopp utanför sjukhusen. Chanserna att överleva ligger på hur snabbt personerna får hjärt- och lungräddning (HLR). 2013 överlevde 22 patienter inom Region Östergötland ett rapporterat hjärtstopp. Förra året hade antalet överlevare ökat till 46.

Linda Frid förklarar att allmänheten har blivit bättre på hjärt- och lungräddning, men att det framför allt beror den ökade överlevnaden på en lyckad gemensam satsning från regionen, ambulansföretagen, SOS Alarm och räddningstjänsterna.

– Vi har tagit ett krafttag när det gäller hela organisationen. Det gäller såväl utbildning och utrustning som ekonomi. Hela larmkedjan har blivit effektivare och vi har gjort en hel del förbättringsarbeten så att tiderna har kortats ner, säger Linda Frid i pressmeddelandet.

Till exempel har tiden mellan hjärtstoppslarm och defibrillering (elektrisk stöt skickas genom bröstkorgen för att häva hjärtstilleståndet) förkortas med en hel minut mellan år 2013 och 2014. Ambulanssjukvårdens genomsnittliga utryckningstid sjönk då från elva till tio minuter.

Annan förklaring är att i dag utbildas ambulanspersonal till att lägga större fokus på hjärtkompressioner samt behandla patienterna med hjärtproblem längre tid på plats. Länets räddningstjänster åker numera på alla hjärtstoppslarm. Sedan 2013 får alla brandmän grundutbildning i livräddande insatser. Regionen har också utrustat alla räddningsenheter med defibrillator.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Ali