Linköpings kommun har en dålig internkontroll och det är skälet till att missförhållanden på Katedralskolan kunnat pågå, hävdar Michael Cocozza.

– Kommunen hänger en person offentligt på ett orättvist och fegt sätt. Jag reagerar för att man kryper undan ansvar på central nivå. Det är min skyldighet som politiker att säga ifrån, säger han.

Michael Cocozza, ledamot i kommunfullmäktige för Liberalerna, skriver i en debattartikel i Östgöta Correspondenten att det uppenbart förekommit brister på Katedralskolan men hävdar att ansvaret faller på fler än enhetschefen.

Artikelbild

En enhetschef har enligt befattningsbeskrivningen helhetsansvar för sin skolenhet. Varför vill du rikta ansvaret högre upp?

– Över enhetschefen finns det en utbildningsförvaltning och en bildningsnämnd. Det är deras ansvar att kontrollera att verksamheter fungerar. De har inte gjort sitt jobb och därför faller ansvaret även på dem, anser Michael Cocozza.

I debattartikeln framför Michael Cocozza att bildningsnämnden bland sina politiker utser internkontrollrepresentanter som ska granska hur skolor följer regler och rutiner. Kontrollen har inte fungerat, anser han. Detsamma anser han om högre chefer och revisorer.

– Internkontrollrapporter visar att man inte har berört frågor om inköp eller resor, sådant som nu tas upp i den här granskningsrapporten, säger Michael Cocozza.

Artikelbild

| Michal Cocozza (L) tycker att kommunens agerande mot enhetschefen på Katedralskolan har varit orättvist.

Michael Cocozza har ställt frågor om bland annat hur den löpande systematiska kontrollen av inköp och utbetalningar utförs. I ett svar han fått från kommunledningen framgår att varje politisk nämnd bestämmer vilka kontrollmoment som är viktigast, och att internkontroll görs om fel upptäcks. I svaret ges informationen att någon löpande systematisk kontroll inte görs, mer än genom kontroller som kan vara inbyggda i kommunens system. Det är inte tillräckligt bra, anser Michael Cocozza.

– Man ska inte hålla på med inköp i en förvaltning med så stor omsättning om man inte har ett systematiskt inköpsarbete med löpande kontroller, anser han.

Felen på Katedralskolan är en del i utbildningsförvaltningens bristande rutiner, enligt hans mening.

– Troligen görs samma fel, med köp utanför ramavtal, även på andra skolor, säger han.

Kommundirektör Paul Håkansson har i tidigare intervjuer beskrivit att en grupp medarbetare på Katedralskolan utarbetat en metod där utlägg hanterats felaktigt i flera led, så att regelbrott inte kunnat upptäckas. Att missförhållandena skulle ha varit svåra att upptäcka ställer sig Michael Cocozza kritisk till. Michael Cocozza är styrelseordförande i bostadsbolaget Botrygg AB. Under intervjun ringer han Botryggs löneavdelning och begär utdrag på de tio största leverantörsfakturorna och en lista över anställda som fått ersättning utöver ordinarie lön en viss månad. En kort stund senare levereras listorna.

– Om kontrollanter hade ställt sådana frågor om Katedralskolan hade de upptäckt att något inte var rätt, anser Michael Cocozza.

Bristerna på skolan är formaliafel som kommunen borde rätta till genom att anställda som fått felaktiga förmåner eller utbetalningar får löneavdrag och rättelse av skatt. Därefter borde rutiner för internkontroll rätas upp, anser Michael Cocozza, som tycker att chefer och politiker bör kliva fram och dela ansvaret.

– Nu pekar man ut en ansvarig, gör sig av med den personen och tror att hela problemet är borta. Då har man inte lärt sig någonting, anser Michael Cocozza.