Chefsrockad lämnar beroendekliniken utan

Den första augusti byter tre chefer jobb i ledningen av Östergötlands sjukvård. Bytena lämnar ett tomrum på beroendekliniken i avvaktan på hur psykiatrin ser ut efter att delar av den konkurrensutsatts.

10 juli 2015 09:46

Det kommer nya chefer på Bup samt barn- och kvinnocentrum och vårddirektören blir det på heltid. Roberto Felizia som nu är verksamhetschef för beroendekliniken blir ny chef för Bup. Beroendekliniken får en tillförordnad chef efter semestern, lovar närsjukvårdsdirektör Henrich Wilander. Däremot vet han inte hur verksamheten ska ledas i framtiden.

Såväl vuxen- som barn- och ungdomspsykiatrin står inför en omdaning. Samtidigt väntar en flytt till det nya psykiatrihuset tillsammans med beroendeklinik och habilitering. Hur organisatonen kommer att se ut framöver är därför osäker.

Bup ska enligt politikerbeslut konkurrensutsättas. Därför vet man inte hur stor del som blir kvar i regionens regi och hur stor del som hamnar hos andra vårdgivare. Troligen är upphandlingen klar först våren 2016. Fritt vårdval ska samtidigt införas för vuxenpsykiatrin. Henrich Wilander tippar att det fria valet kan införas sent våren 2016. Reformen innnebär att det då står var och en fritt att välja vårdgivare så som det är möjligt att välja primärvård redan idag.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är fullt ut införd för primärvården i regionen (och i hela landet sedan 2010). Nu följer sakta men säkert specialistsjukvården efter. I Östergötland är det fria valet av vårdgivare begränsat till barn- och ungdomstandvård, hörselrehabilitering, fetmakirurgi och vaccination mot livmoderhalscancer. Nästa år läggs delar av vuxenpsykiatrin till listan.

När flytten till psykiatrihuset, om cirka fem år, är ett faktum ser Henrich Wilander framför sig en samordnad verksamhet där patienterna ska uppleva att de tillhör en klinik, oavsett om de behöver psykiatrisk behandling, hjälp med sitt beroende eller/och är i behov av habilitering. Därför vill han inte utlysa en fast tjänst som chef för beroendekliniken.

– Vi får vänta och se hur det kommer att se ut, säger han.

Chefsrockaden utlöstes ursprungligen av att Tommy Skau gick i pension efter elva år som vårddirektör. Han efterträddes av Ditte Pehrsson-Lindell som hittills varit tillförordnad samtidigt som hon ansvarat för barn- och kvinnocentrum. Den tomma stol hon lämnar övertas av Elisabeth Kristiansen som lämnar Bup. Den verksamheten tas alltså över av Roberto Felizia.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Gerdien