Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersförtryck heter planen och är ett gemensamt arbete mellan barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden. Det Alliansen tycks vara överens om är kritiken att det inte är bra att blanda de olika typerna av våld. Men utöver det har partierna egna idéer om hur de vill hantera ärendet.

Kristdemokraterna vill återremittera planen för omarbetning och går inte det så kommer partiet inte att delta i beslutet, enligt kommunalrådet Sara Skyttedal.

– Vi har en del synpunkter på de politiska signalerna som vi tycker finns i dokumentet. Där finns skrivningar om att man ska arbeta med normkritik. Vårt parti tror inte på någon svepande normkritik utan snarare att stärka goda normer och värderingar, säger hon.

Artikelbild

| KD vill att Handlingsplanen ska arbetas om, säger Sara Skyttedal (KD).

Moderaterna är också kritiska och anser att planen blir rörig när den blandar de olika typerna av våld.

– En handlingsplan är ytterst till för att våra medarbetare ska ha ett bra verktyg att använda i arbetet. Att blanda dem på det här viset blir rörigt och vi tror inte att planen blir speciellt effektiv, säger kommunalrådet Erik Östman.

Men så långt som att yrka avslag vill inte M gå. De yrkar på återremittering och går inte det – vilket inte mycket talar för – så kommer partiet trots allt att ställa sig bakom ett beslut.

– Då med ambitionen att utvärdera planen. Men den är alldeles för viktig för att vi ska yrka avslag, det är inte rimligt.

Artikelbild

| M vill helst se en återremiss, men ställer sig ändå bakom planen, säger Erik Österman (M).

Centern är det parti som i det här ärendet går på majoritetens linje och säger ja till handlingsplanen.

– Vi deltar inte i några återremissbeslut. Handlingsplanen behövs nu, säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C).

Artikelbild

Att snabbt få handlingsplanen på plats innebär att de som arbetar med frågorna kan få uppbackning direkt och fullt ut, hävdar han.

– Nu politiserar vi inte frågan utan återkommer i nästa mandatperiod. Då reviderar vi det som vi eventuellt tycker ska ändras.

När beslutet om att ta fram en handlingsplan togs i höstas så gjordes det mot en bakgrund av att kommunen sade sig ha gjort för lite för att stoppa, speciellt hedersförtryck. Vi publicerade också en rad artiklar i ämnet. Kommunalrådet Jakob Björneke (S) sa då att en handlingsplan skulle göra personalen tryggare.

– Vi har sett att problemet är större än vi har vetat om.