5 000 Linköpingsbor i unik studie

Inom några veckor inleds den största medicinska forskningsstudie som någonsin gjorts vid Linköpings universitetssjukhus. Fem tusen Linköpingsbor kommer att erbjudas att delta och syftet är att rädda liv.

18 augusti 2015 16:59

Hälften av alla som dör gör det i någon hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Därför skapas nu en gigantisk bank av blodprover, röntgen- och ultraljudsundersökningar kopplade till den undersöktes uppgifter om levnadsförhållanden. Informationsbanken, som när den är klar blir världsunik, blir källa för forskare att ösa ur i jakten på att hitta dem som riskerar att drabbas av sjukdomar som KOL, stroke, kärlkramp och hjärtinfarkt. Kanske i framtiden med hjälp av ett enkelt blod- eller salivprov. Man hoppas också på att kunna utveckla nya mediciner och individuellt skräddarsydda behandlingsmetoder.

Scapis, så heter studien, är den största medicinska forskningsstudie alla kategorier som gjorts i Sverige. Sammanlagt deltar 30 000 svenskar och den genomförs vid de sex universitetssjukhusen i Göteborg, Malmö, Uppsala, Stockholm, Linköping och Umeå. Studien är i full gång i Göteborg, Malmö och Stockholm. Nu är det Linköpings tur att dra igång. Med start de närmaste veckorna kommer de första 500 linköpingsborna i åldrarna 50 till 64 år att få en inbjudan att ingå i studien i postlådan.

Urvalet av deltagare sker slumpvis. Bara inbjudna får delta. Så måste det vara säger forskningsledare Carl Johan Östgren, professor vid Linköpings universitet.

– Det är viktigt att deltagarna representerar alla samhällsklasser. Därför har vi också valt att begränsa oss till boende i Linköpings kommun. Blir det för långt till undersökningarna är risken att de som har svag ekonomi inte deltar.

De som tackar ja till att delta kommer att kallas till tre besök på US. Varje besök tar mellan två och fyra timmar. För detta byggs en egen mottagning upp som beräknas ta emot 30 personer om dagen i tre års tid.

Under en pilotstudie som genomfördes i Göteborg 2012 deltog drygt 1 100 göteborgare.Tack vare undersökningarna räddades fyra personer till livet när sjukdomar som krävde omgående behandling upptäcktes. I Malmö och Göteborg där Scapis varit igång sedan 2013 respektive 2014 har man funnit att en av hundra deltagare har diabetes som de inte kände till. Hos mellan fem och 10 av hundra har man hittat tillstånd som behöver vidare utredning. En kardiolog (hjärtläkare) har anställts på halvtid i Linköping för att ta hand om dem som upptäcks här. Att det upptäcks sådant som måste undersökas vidare eller till och med behandlas kan bli vinsten för dem som väljer att delta i studien, men för de flesta blir det ett säkert besked om att man är frisk.

Världsunik studie

Scapis står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study

Budget: mellan 300 och 400 miljoner kronor

Varav Linköpings andel: 60 miljoner kronor

Finansiärer: Hjärt- och lungfonden, Wallenbergstiftelsen

Mer info: www.hjart-lungfonden.se/scapis

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Gerdien