Utbildning Nästan hälften av de studenter som lämnade ett högskoleförberedande program på gymnasiet med svaga betyg får också svårigheter att klara högskolestudierna under första läsåret.

Det visar Skolverkets första undersökning kring hur övergången till högskolan har gått för dem som går direkt från gymnasiet till högskolan.

"Kunskapskraven i gymnasieskolan är tydligt satta för att ligga på en nivå som motsvarar att eleverna är förberedda för högskolan. Men klivet till högskolestudier är ändå ofta stort. De elever som högskolorna tar in behöver ges bra förutsättningar att lyckas med studierna", säger Torun Rudin, chef för Skolverkets gymnasieenhet i ett pressmeddelande.

Majoriteten, 65 procent klarar visserligen uppsatta mål för fortsatta studiemedel men varannan student med lägre gymnasiebetyg nådde inte upp till 50 procent av högskolepoängen under första läsåret. Vanligast var detta bland studenter från teknik- och naturvetenskapsprogrammet.