Liberalerna vill ge ny kärnkraft lånegaranti

Liberalerna vill ge bolag som vill satsa på nya kärnkraftverk statliga kreditgarantier för att de ska våga.

Om staten bestämmer sig för att energiförsörjningen är viktig, precis som bostadsbyggande, så menar vi att staten ska ha möjlighet att utfärda kreditgarantier, säger partiledaren Nyamko Sabuni.

10 oktober 2019 06:22

Om en månad samlas Liberalerna till landsmöte i Västerås, vilket också blir Sabunis första som partiledare.

Hon säger, på en pressträff, att det kommer att ta betydligt längre tid än de få månader som hon varit partiledare att göra avtryck. Men hon pekar på att både den klimatpolitiska rapporten och den om barnrätt som ska upp till debatt på mötet, innebär lite nya inslag.

Vill ha mer el

I den klimatpolitiska rapporten tar elförsörjning stor plats.

Partiet har redan presenterat förslag om en elektrifieringskommission, som bland annat ska se till att säkra tillgången på el och göra övergången från bensin och diesel i fordon till elddrift möjlig på riktigt.

Då landar vi att kärnkraften är det vi måste fortsätta satsa på, säger Nyamko Sabuni som också vill att kärnkraften ska ha samma villkor som andra energislag, som vindkraft, till exempel.

Kärnkraft beskylls

Hon säger att kärnkraften i dag "olyckligtvis" beskylls för att vara dyrare än andra energislag.

Men det är inte riktigt sant, det blir dyrare för att det du betalar för kärnkraftsel går till att subventionera vindkraft. Om kärnkraft får likvärdiga villkor som andra kraftkällor så finns det absolut möjlighet för investerare att börja investera i ny kärnkraft, säger Sabuni.

Därför vill L, enligt partistyrelsens förslag, att staten ska kunna erbjuda kreditgarantier för investeringar i kärnkraft. L vill även se satsningar på provanläggningar för fjärde och femte generationens kärnkraft.

Stärka barns rätt

Rapporten om barnrätt, rubricerad Nationell strategi mot våld mot barn, innebär en lista förslag från partistyrelsen om hur barnens rätt ska stärkas i allt från vårdnadstvister, brottsutredningar, utsatthet för hedersförtyck och genom center för försvunna och bortförda barn.

Vi försöker i rapporten ha fokus på barn som riskerar att utsättas för våld, barn som utsätts för våld men också unga kriminella som utövar våld, säger partisekreteraren Juno Blom.

Förutom de två rapporterna vill partistyrelsen styra om politiken genom en del svar på de 356 motioner som de 183 ombuden från hela landet ska behandla på mötet i Västerås.

Partistyrelsen samtycker, i ett svar på en motion från den nye integrationspolitiske talespersonen Robert Hannah, att svenskar som stridit för terrorgruppen IS ska kunna dömas som landsförrädare. Kristdemokraterna lade fram ett liknande förslag 2015.

Idag är det endast möjligt att döma en person för landsförräderi om Sverige befinner sig i krig.

Fakta: Liberalernas landsmöte

Äger rum i Västerås 15–17 november.

Det blir nya partiledaren Nyamko Sabunis första som partiledare.

400 deltagare väntas, därav 183 ombud.

Partistyrelsen lägger fram nya programförslag för klimatpolitik samt barnrätt.

Landsmötet ska också behandla 356 motioner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Svahn/TT, Lars Larsson/TT