Kritik mot planerna på höjd kemikalieskatt

Regeringen vill höja kemikalieskatten på elektronik. Förslaget har nu gått ut på remiss. Men branschen är djupt kritisk och anser att skatten missgynnar svensk handel.

Man ökar takten i att flytta handeln utomlands, vi är inte en isolerad ö, säger Klas Elm, vd på Elektronikbranschen.

10 februari 2019 18:45

I juli 2017 infördes den så kallade kemikalieskatten på elektronik. Syftet som angavs var att minska förekomsten av farliga flamskyddsmedel, som används i bland annat mobiltelefoner, och "genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter”.

Skatten omfattar en rad andra varor. I lagförslaget som nu gått ut på remiss föreslås en skattehöjning med nästan 40 procent på bland annat kylar, frysar, diskmaskiner och dammsugare om de innehåller farliga kemikalier.

För varor som mobiltelefoner, kassettbandspelare, skärmar, projektorer och spelkonsoler blir höjningen mer än 30 procent.

"Ingen miljönytta"

Klas Elm, vd för branschorganisationen Elektronikbranschen, är djupt kritisk till den redan införda skatten och anser att den slår hårt mot svenska företag.

Det blir en rejäl hävstång till internationell e-handel. Produkterna som kommer in är fortfarande desamma, så skatten har inte haft någon miljönytta. Den är dålig för svensk detaljhandel och den är dålig för arbetstillfällena i Sverige.

Enligt en utvärdering från Handelns utredningsinstitut (HUI) från september förra året leder försäljningsbortfallet till mellan 600 och 1 400 färre arbetstillfällen inom den svenska elektronikbranschen.

"Dödar svensk handel"

Klas Elm är så drastisk att han säger att om regeringens planer går igenom så "dödar man svensk detaljhandel".

Det kommer i helt fel läge. Vi förordar att man ser över kemikalieskatten, speciellt med tanke på att regeringen i januariavtalet föreslagit att utöka den till kläder och skor. Då borde man se om det man redan infört är bra.

Så sent som i november 2018 fastslog riksdagens skatteutskott för andra gången att regeringen ska utvärdera kemikalieskatten. Riksdagen anser att regeringen bör följa utvecklingen och utvärdera de samhällsekonomiska effekterna och andra effekter av skatten. Men någon utvärdering har inte skett och trots det går regeringen fram med en höjning.

Klas Elm säger att branschen är mån om att få bort de farliga kemikalierna men att det vore bättre att införa förbud – något som behöver drivas på EU-nivå. I elektronisk utrustning dominerar bromerade flamskyddsmedel och många bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU sedan diskussionen om dess hälsoeffekter började. Men inte alla.

Man borde ge resurser till Kemikalieinspektionen för att driva på att få bort de värsta kemikalierna. Vi är inte ensamma i Sverige om att inte vilja ha de sämsta kemikalierna, säger Klas Elm.

Står på sig

Ansvarig minister, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP), anser att skatten är ett bra verktyg för att försöka få bort de värsta kemikalierna från marknaden. Men han tycker att det är för tidigt att utvärdera dess effekter och säger att det kommer att ske framöver, utan att ange när.

Vi hoppas kunna se resultatet att det kan komma ut produkter som innehåller mindre hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Han är inte överens med Elektronikbranschen om att skatten snedvrider konkurrensen mellan svenska och utländska företag.

Vi delar inte den bedömningen, även om det är en skatt som vi hoppas ska ha en styrande effekt i form av att den minskar användningen av hälsofarliga kemikalier så är det ju per produkt ganska små summor vi talar om. För en mobiltelefon har det varit 19 kronor, nu blir det 26 kronor med den här förändringen, säger Per Bolund.

TT: Kritikerna menar att det här blir en slags rabatt för utländska aktörer?

Vi ser det inte så, vi ser det som en möjlighet för elektronikbranschen att försöka få leverantörerna att använda Sverige som en testmarknad för produkter som faktiskt inte innehåller de här hälso- och miljöfarliga kemikalierna.

Finansmarknadsministern delar inte heller den bedömning som HUI gjort om minskade arbetstillfällen och anser att den är gjord på felaktig grund. Sverige är samtidigt världsledande att driva på inom EU för fler kemikalieförbud, enligt Bolund. I januariavtalet planerar regeringen att införa en kemikalieskatt på skor och kläder.

Självklart kommer vi att försöka utforma även den utvidgade skatten så att den inte ska påverka handeln i Sverige negativt, säger Per Bolund.
Fakta: Flamskyddsmedel

I elektronisk utrustning dominerar bromerade flamskyddsmedel som är en grupp kemikalier som innehåller grundämnet brom.

Det finns för närvarande ett 70-tal olika bromerade flamskyddsmedel. De kan transporteras långa vägar i luften och blir sedan kvar i miljön under mycket lång tid.

På grund av läckage till miljön finns flera bromerade flamskyddsmedel som föroreningar i luft, vatten, och havsbotten. Man har upptäckt rester av dessa kemikalier i fet fisk, men även i andra animaliska livsmedel, fast i lägre halter.

I Sverige tillverkas inte bromerade flamskyddsmedel men kommer in med importerade produkter. Många bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU sedan diskussionen om dess hälsoeffekter började.

Källor: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket


Fakta: Regeringens förslag

I regeringens förslag höjs skatten på tyngre elektronik från 8 till 11 kronor per kilo av varans nettovikt med ett högsta tak på 440 kronor, som även det är höjt från nuvarande 320 kronor. För lättare elektronik höjs beloppet från 120 kronor till 160 kronor. De som levererar varor utan skadliga kemikalier får en rabatt på upp till 90 procent.

Källa: Regeringen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Svahn/TT