Krav på medborgarskap kvar för hemliga jobb

Kravet på svenskt medborgarskap i en säkerhetsklassad anställning i stat eller kommun ska inte avskaffas. Regeringen accepterar inte förslaget från utredningen om en ny säkerhetsskyddslagstiftning.

16 november 2017 16:17

Enligt utredningen som kom 2015 skulle kravet på svenskt medborgarskap avskaffas helt. Regeringen föreslår i sin lagrådsremiss om en ny säkerhetsskyddslag att kravet på medborgarskap behålls för de två högsta säkerhetsklasserna.

Personer som placeras i den tredje behöver inte vara svenska medborgare. Säkerhetsskyddsklass 3 berör personer som får del av uppgifter med lägre säkerhetsskydd. Det handlar om uppgifter som är begränsat hemliga och endast kan orsaka ringa skada.

För klass 1 och 2 kvarstår alltså kravet på svenskt medborgarskap. Det handlar om personer som tar del av kvalificerat hemliga uppgifter och som kan orsaka synnerligen allvarlig skada för Sverige, eller personer som tar del av hemliga uppgifter och har möjlighet att orsaka allvarlig skada för rikets säkerhet.

Regeringens förslag innebär samtidigt att fler befattningar ska omfattas av placering i säkerhetsklass, även om det inte innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter men i övrigt är att betrakta som säkerhetskänsliga. Det innebär att fler personer än i dag kommer att placeras i säkerhetsklass 3.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT