Konkurrensen om järnvägen i fokus

Tågresandet ökar vilket är bra för miljön. Men järnvägen slits och det är trångt på spåren. Hur ska framtidens järnväg se ut? Det var en fråga som diskuterades när Svenska järnvägsfrämjandet ordnade paneldebatt på torsdagen i Linköpings stadsbibliotek.

17 januari 2019 22:00

Sida vid sida satt representanter som hade koppling till järnvägen på något sätt. Mitt emot satt en skara med åhörare som fick chansen att ställa ansvariga mot väggen när det gäller järnvägens framtid. Samtalen handlade om stort och smått, alltifrån lokala stationer till höghastighetståg. Det sistnämnda var en idé som inte föll alla i smaken, däribland paneldeltagaren Lars-Erik Borg, från föreningen Moderna Transporter:

– De kommer att vara färdiga år 2040 enligt den plan som ligger i dag. Vi kommer att få 21 år av helvete på järnvägen, sade han.

Under kvällen lät han åhörarna förstå att det var dåligt tajming för att införa en Ostlänk. I stället gäller det att bygga upp det nuvarande systemet så att det blir stabilt, ansåg Lars-Erik Borg:

– Därefter bygger vi ut det lokala nätet. Och därefter kan vi börja prata om höghastighetståg, sade han och passade även på att slå ett slag för mer godståg.

En stor utmaning för att få fler att välja tåget som färdmedel är förstås att tågen går i rätt tid, vilket är en extra stor utmaning för vissa sträckor. Signalfel, växelfel och tågspring har gjort att många resenärer fastnat på vägen.

– Det behövs satsningar på mer spår, sade Björn Nilsson, strategisk kvalitetsutvecklare på SJ.

Han berättade att han specialstuderat södra stambanan i ett och ett halvt års tid för att se vad förseningar beror på.

Därefter kom samtalet in på konkurrensen om spåren och de lokala/regionala entreprenörerna.

Jonas Bruce, trafikchef på Östgötatrafiken lyfte fram östgötapendeln som hjärtat i hela kollektivtrafiken - och stolthet.

Han var inte lika förtjust i att Björn Nilsson tyckte att det var självklart att de regionala entreprenörerna skulle anpassa tidtabellerna efter SJ:s fjärrtåg.

– Det är mycket trafik och vi ställer alla krav på att det ska vara mer och mer i rätt tid, därför har Trafikverket tagit fram riktlinjer för hur vi ska planera trafiken, sade Jonas Bruce och tillade:

– Och rent krasst, man kan tycka mycket om det här, men när man ska värdera och prioritera så har Björns snabbtåg högre prioritet än våra pendeltåg. Absolut finns det en konflikt där, men det handlar om att prata ihop sig och göra det minst dåliga.

Panelen modererades av den Björn Eriksson som var landshövding i Östergötland mellan 1996 och 2009. I panelen ingick även Einar Schuch, regiondirektör på Trafikverket och Morgan Lönnevik, lokförare och medlem i järnvägsfrämjandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser

Ämnen du kan följa