Kompromiss gav nytt mandat till Ingves

Flera kandidater frågades ut, men Riksbankens fullmäktige gjorde till slut upp om att låta Stefan Ingves fortsätta fem år till som riksbankschef.

Att enas om ett nytt namn gick inte.

29 september 2017 05:30
Det finns tre skäl: Hans ledarskap, hans kompetens och internationella nätverk, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein (S) om beslutet.

Hon sätter därmed definitivt punkt för ett halvårs politiska turer om tillsättningen.

Till december 2022

Utåt visar fullmäktige upp en fasad av enighet bakom beslutet, som öppnar för att Stefan Ingves kan sitta kvar till december 2022. Om han håller sträckan ut har han lett en av Sveriges viktigaste myndigheter i 17 års tid.

Fullmäktige förlänger samtidigt vice ordförande Kerstin af Jochnicks mandat i sex år.

Den 64-årige Stefan Ingves kommenterar själv inte fullmäktiges beslut förrän på tisdag, när han besöker Göteborg.

Uppgifter om hur bataljen i fullmäktige har gått till inför beslutet är knapphändiga. Men av det som sägs framgår att det har varit partipolitiska motsättningar på vägen fram till en kompromiss.

Enligt uppgift till TT fördes den förra vice riksbankschefen Karolina Ekholms namn fram av Socialdemokraterna. Hon är i dag statssekreterare på finansdepartementet.

Alltför magstarkt

Men för allianspartierna var det alltför magstarkt att låta Ekholm gå direkt från en politisk post till jobbet som riksbankschef, även om precis samma sak hände när Urban Bäckström som dåvarande moderat statssekreterare fick uppdraget som riksbankschef hösten 1993.

Alliansen ska ha saknat en tydlig motkandidat, men såg inga problem med att låta Ingves fortsätta. Detta blev också det beslut det splittrade fullmäktige i slutändan kunde göra upp om.

Det finns många parametrar i det här och en viktig sak för oss har varit att vi ska vara eniga i beslutet och då har vi landat i att det bästa är att Stefan (Ingves) sitter kvar, säger vice ordförande i riksbanksfullmäktige, Michael Lundholm (M).
Det är alltid svårt att nå enighet över blockgränserna. Det har varit förtroliga diskussioner och vi har försökt vända på alla stenar och sedan har vi kommit fram till en gemensam uppfattning, tillägger han.

Nytt blod

Stefan Ingves snart tolv år på posten anges samtidigt som ett skäl till att flera andra kandidater intervjuades för jobbet. Och på frågan om det inte var dags för nytt blod i Riksbankens direktion, svarar Eberstein:

Det kan man alltid fundera över, men vi tycker att vi gjort det bästa valet. Jag tror inte man stelnar vid en viss ålder.

Vilka de andra kandidaterna var vill Riksbanksfullmäktige inte avslöja. Men enligt Susanne Eberstein utgick arbetet från en räcka förslag från ledamöter i fullmäktige, utifrån vilka man i april tog fram en kort lista på kandidater.

Det formella beslutet fattades på det senaste fullmäktigemötet. Men det har enligt Michael Lundholm varit klart sedan en tid.

Varken Lundholm eller Eberstein vill kännas vid att politiska uppdrag, som Karolina Ekholms statssekreterarjobb, skulle utgöra något hinder för att bli riksbankschef.

Fakta: De elva som bestämmer

Riksbanksfullmäktige har elva ordinarie ledamöter och elva suppleanter, tillsatta av riksdagen. Det är bara de elva ordinarie ledamöterna som har rösträtt och som därmed i slutändan avgör vem som blir ny riksbankschef:

 • Susanne Eberstein, ordförande (S)
 • Michael Lundholm, vice ordförande (M)
 • Hans Hoff (S)
 • Peter Egardt (M)
 • Caroline Helmersson Olsson (S)
 • Olle Felten (SD)
 • Hans Birger Ekström (M)
 • Anders Karlsson (S)
 • Roger Tiefensee (C)
 • Agneta Börjesson (MP)
 • Chris Heister (M)
 • Källa: Riksbanken

Fakta: Stefan Ingves

Född 23 maj 1953 i Åbo

Gift med Deborah Ingves. Tre barn.

Blev 1984 doktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Efter olika befattningar inom näringslivet blev han på 1980-talet finansråd och chef för finansmarknadsavdelningen inom Finansdepartementet.

Lämnade 1993 regeringskansliet då han utsågs till generaldirektör för Bankstödsnämnden.

Var vice riksbankschef 1994–1998 och chef för Internationella valutafondens avdelning för monetära och finansiella system 1999–2005.

I oktober 2005 utsågs han till Lars Heikenstens efterträdare som riksbankschef med en mandatperiod på sex år. 2011 förlängdes hans mandat med ytterligare sex år och i dag blev det klart att Ingves får förnyat förtroende i fem år till till december 2022.

Har under sin tid som riksbankschef gjort sig känd som långdistanslöpare, men efter en knäskada ägnar han sig numera åt cykling.

Källor: TT, Riksbanken, Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT, Peter Wallberg/TT