Samhälle I sex veckor låg personnummer, namn och bostadsort gällande en familj som var i behov av skydd uppe för allmän beskådan på Sotenäs kommuns hemsida, rapporterar Bohusläningen.

Det får inte hända men det har gjorts ett misstag när protokollet lades ut. Det är en erfaren person som arbetar med de här uppgifterna och det handlar om den mänskliga faktorn, säger Nils-Olof Bengtson (M), ordförande i omsorgsnämnden, till tidningen.

Kommunen har nu Lex Sarah-anmält händelsen och konstaterar att det inte går att utesluta att publiceringen kan få konsekvenser för familjen, trots att inget tyder på det. Hur många som tagit del av de sekretessbelagda uppgifterna kan inte kommunen svara på.