Koalorna hotade efter brandkatastrofen

Över 1 000 koalor har dödats i bränderna som rasat i Australien, och runt 80 procent av deras naturliga livsmiljö har förstörts.

Risken är att koalorna nu är för få för att kunna producera nya livskraftiga generationer.

24 november 2019 10:24
Skogavverkningarna och skogsbränderna har tillsammans gjort att det finns mycket lite kvar av deras naturliga habitat, och det tar månader för eukalyptus att hämta sig, säger Deborah Tabart, ordförande för stiftelsen Australian Koala Foundation, till Daily Mail.

Förutom bränderna och avverkningar har även långdragen torka och sjukdomar på eukalyptusträden lett till en svår situation för koalorna. I dag tros det finnas färre än 80 000 av dem kvar i det vidsträckta landet, men andra uppskattningar pekar på att det kan vara så få som 43 000.

Det innebär enligt experter att det finns risk för att koalorna är för få för att faktiskt producera friska nya generationer på längre sikt, rapporterar Forbes.

Bränderna har förstört mängder av eukalyptusträd. Trädens blad är koalornas främsta näringskälla och en vuxen koala kan äta närmare ett kilo blad per dag. Träden kommer att växa tillbaka efter branden men det kommer att ta flera månader, vilket gör att det är stor risk att många koalor kommer att svälta.

Många koalaorganisationer har fått ett uppsving i sina insamlingar för att hjälpa djuren efter det att videoklipp som visar människor som räddar koalorna från bränderna blivit virala.

Koalor finns i östra Australien, i delstaterna Queensland, New South Wales, Victoria och South Australia.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT