Energifabriken bildades för tolv år sedan av tre lantbrukarfamiljer i Vadstena och Motala. Tanken var från början att starta produktion av biobränsle, men verksamheten kom i stället att inriktas på att sälja bränsle och på att vara rådgivare åt företag som vill bli mer miljö- och klimatvänliga.

I och med köpet av Ecobränsle finns det nu i alla fall en fabrik i företaget, ett raffinaderi i Karlshamn som tillverkar biobränslet RME. Köpet fördubblar också antalet tankställen till 55, och Energifabriken har därmed Sveriges största nät av stationer med enbart förnybara drivmedel.

Energifabriken säljer framför allt RME, tillverkat av rapsolja och slakteriavfall, och HVO som görs av rapsolja. Även ED95 (etanoldiesel) ingår i portföljen.

Artikelbild

| Försäljningen av HVO har kommit ifatt RME, och nu säljer Energifabriken lika mycket av båda bränsleslagen.

– Vi säljer både på våra tankställen och i bulk till företagscisterner. Hittills har vi varit mest inriktade på företag, men vi märker ett allt större intresse från privatpersoner, berättar Energifabrikens vd Charlotte Elander.

Energifabriken har vuxit snabbt, även före köpet av Ecobränsle. Omsättningen har vuxit med 200 miljoner årligen de senaste åren, och med förvärvet väntas den bli 1,6 miljarder kronor. Energifabriken har nu 28 anställda, med huvudkontor i Linköping och filialer i Lund, Karlshamn, Göteborg, Mariehamn på Åland och Fredrikstad i Norge.

Charlotte Elander berättar att allt fler företag vill gå över till fossilfria transporter – eller till och med göra hela företaget fossilfritt. Östergötland lyfts ofta fram som ett föredöme, där intresset är extra stort.

– Vi har flera företag i Östergötland som arbetar med detta. Förutom vi på Energifabriken så finns det ju till exempel etanolfabrik, biogasproduktion och tillverkning av laddstolpar, framhåller hon.

Enligt Charlotte Elander är företagen som sysslar med förnybar energi inte konkurrenter, utan tycker om att samarbeta. Det behövs om Sverige ska nå sitt mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045.

– Vi vill göra det enkelt, roligt och lönsamt att använda förnybara drivmedel. Vi är övertygade om att alla förnybara bränslen behövs för att ställa om transportsektorn. Många företag vill också ha flera alternativ. De kanske har elbilar och gasbilar och så kör de sina tunga transporter på RME, säger Charlotte Elander.