– Vi gör vad vi kan för att man ska slippa lida, säger Anna Ingvarsson, arbetsledare vid Västerlidens äldreboende i Rimforsa.

Äldreboendet har många fönster där solen ligger på mest hela dagen. För att hålla temperaturen på dräglig nivå inomhus har demensavdelningen utrustats med kylaggregat nyligen.

Och nu ska även övriga avdelningar åtgärdas på samma sätt, enligt Anna Ingvarsson.

Hon berömmer samtidigt sin personal.

– De är väldigt duktiga på att ge drycker och se till att ingen är i direkt solljus.

Anna Hanzon, verksamhetschef vid Stångågårdens äldreboende i Horn, är inne på samma linje.

– Vi kan inte ha den utomhusvistelse som många ser fram emot. Det blir mycket dryck och skugga i stället. Och vi har stor koll på allmäntillståndet hos våra brukare.

Även om det har varit värmebölja under en längre tid är det förhållandevis uthärdliga temperaturer inomhus på Stångågården, enligt Anna Hanzon.

– Det är klart att alla lider, men det är inte extremt varmt och vi har än så länge inte pratat om att sätta in kylaggregat.

Människor på Bergdala äldreboende i Kisa har flämtat och svettats under tidigare somrar. Frågan är hur det är i år när solen har strålat i princip sedan början av maj.

– Det är varmt förstås, men det fungerar, säger Anna Lindblom, arbetsledare på Bergdala.

Även här är det vätska, skugga och aktiviteter anpassade efter individ och väderlek som gäller.

För värme är mer än bara svettningar. Höga temperaturer gör att de ytliga blodkärlen vidgas och att man svettas mer. Den förlorade vätskan måste ersättas. Annars blir blodet mer koncentrerat och risken för blodpropp ökar. Värmen ökar även risken för hjärtsvikt för den som redan har problem med hjärtat.

Riskgrupper vid värmebölja är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida.

Tecken på värmeslag är huvudvärk, illamående, kräkningar, synrubbningar, yrsel, förvirring och snabb puls. Risken för hälsoproblem ökar om utomhustemperaturen når upp till 26 grader tre dagar i följd.

Därför gäller det att dricka mer än vanligt och att äta mat som är rik på vätska.

Betyder det att den kommunala matlagningen ändrar i sin meny?

Anki Bexell är verksamhetschef för kosten i Kinda.

– Vi har inte tagit ställning till det än. Men fortsätter värmen får vi ta en diskussion med äldreomsorgen.