– Jag skulle säga att det största problemet vi haft är att jag är den tredje verksamhetschefen på 2,5 år. Då blir det ingen kontinuitet och långsiktighet utan man har behövt starta om varje gång. Det blir inte att man lokaliserar ett problem, skapar en handlingsplan, gör något åt problemet och sedan följer upp det. Så det är vi överens med Arbetsmiljöverket om, berättar verksamhetschef Göran Schedvin.

Det är efter en inspektion av Arbetsmiljöverket i april som vårdcentralen i Kisa nu får påtryckning att förbättra sitt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket anser att det finns en risk för för hög arbetsbelastning, att det saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att det behövs en tydligare fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

– Arbetsmiljöverket har varit på hälften av alla vårdcentraler och ska ha märkt av avvikelser överallt i det närmsta. Hos oss har vi förutom en bristande kontinuitet problem med läkarbrist, och där jobbar vi med rekrytering. Sedan har vi gamla lokaler och där finns det stor potential för en förbättrad arbetsmiljö, menar Schedvin.

Vårdcentralen har tills i oktober på sig att åtgärda bristerna.

– Vi hade en jättebra dialog med Arbetsmiljöverket och jag känner mig fylld av tillförsikt. Jag tror inte att det kommer vara några större synpunkter nästa gång utan vi kommer att jobba vidare, delvis mot deras mål. Konkret kommer vi nu att skapa handlingsplaner, kolla upp hur våra medarbetare mår egentligen och vad vi kan göra åt det.