(V) presenterar sin första skuggbudget

För första gången lägger Vänsterpartiet i Kinda fram en fullständig oppositionsbudget. I förslaget presenterar de bland annat ett större sparkrav för kommunens lednings- och tjänstemannaorganisation.

11 juni 2019 17:40

– Vi har stärkt vår ställning i kommunen, både röst- och medlemsmässigt, så i dag har vi helt andra muskler för att lägga fram en skuggbudget. Vi har också fler representanter i nämnderna vilket gör att vi har tillgång till ett bättre underlag, förklarar vänsterpartisten Anders Lind.

Vid måndagens kommunfullmäktige ska budgeten för 2020 klubbas. På bordet kommer det att ligga tre förslag, ett från koalitionen tillsammans med duon M/KD samt två förslag från de respektive oppositionspartierna Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Trots att det förstnämnda förslaget har klar majoritet bland de folkvalda ledamöterna anser vänsterpartisterna Erik Andersson och Maj-Viol Thostrup att en egen oppositionsbudget är nödvändig.

– Vi har ett ansvar mot våra väljare att strida för vår politik och inte sätta oss vid sidan av. Vi anser att koalitionens förslag saknar inriktning och vi fruktar att deras besparingsförslag kommer att ge sig in på golvet. Det kommer vi alltid att opponera oss emot, förklarar duon.

– Jag delar inte den uppfattningen. Det viktiga för oss är att besparingarna inte drabbar de goda verksamheterna som vi har, och det tror vi inte att de kommer att göra heller. Annars hade vi aldrig lagt det här förslaget, svarar koalitionens Conny Forsberg (S).

Även i Vänsterpartiets budgetförslag måste nämnderna krympa sina ramar med närmare 20 000 000 kronor, men här har ett större ansvar flyttats över till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi anser att omorganisationen, som sjösattes i januari 2018, inte fungerar helt perfekt. Genom kraftig effektivisering tror vi att det går att spara minst 15 miljoner kronor mellan 2020 och 2022. Om vi även effektiviserar kommunens inköp kan vi spara sex miljoner till, förklarar Erik Andersson.

I förslaget finns också ett antal satsningar. Partiet vill bland annat skjuta till medel för att minska barngruppernas storlek i förskolan och för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen.

Ni vill avvakta med beslutet om skattesats. Varför?

– Vi vill se vilka åtgärder som nämnderna presenterar, om vi tycker att de är genomförbara eller om vi tycker att åtgärderna är inne och pillar på saker vi inte ska röra. Därefter ska skattesatsen kunna beslutas i november, avslutar Erik Andersson och Maj-Viol Thostrup.

Inför måndagens kommunfullmäktigesammanträde kommer vi också att presentera Sverigedemokraternas budgetförslag lite närmare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa