– Vi kommer att göra mer, vi kommer att se över förvaltningen och organisationen, men det här är det första steget. Det är de frukterna som är lätta att plocka ned som vi har fokuserat på, förklarar kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L).

Kommunens sparbeting i budgeten för 2020 är cirka 22 000 000 kronor och av dessa är det 1 500 000 kronor som ligger under kommunstyrelsens paraply. Nu har de inledande åtgärderna för att nå en budget i balans presenterats. Förutom de redan nämnda besparingarna, med minskade kostnader för studiebesök och slopad annonsering avseende kommunfullmäktige, ska kommunstyrelsens förvaltning bland annat minska kostnaderna för kompetensutveckling, inköp och utredningar. Dessutom sägs prenumerationen upp på en facktidning till alla politiker. Tillsammans ska åtgärderna spara cirka 660 000 kronor.

Är det här saker som inte behövs?
Artikelbild

| Fler åtgärder ska göras. Bland annat ska kommunstyrelsens förvaltning och organisation ses över enligt vice ordförande Lars Karlsson (L).

– Jo absolut, men vi tar ju inte bort det helt utan minskar kostnaderna. Samtidigt måste vi hitta andra, mer långsiktiga lösningar. Det här blir väl mer som en konstgjord andning, framförallt när det gäller kompetensutvecklingen.

Kommunstyrelsen väljer även att plocka bort 200 000 kronor för marknadsföring, detta för att i större utsträckning fokusera på den pågående uppbyggnaden av en varumärkesplattform.

– Vi känner att 200 000 kronor varken blir hackat eller malet. När vi har plattformen klar får vi återkomma och då är det betydligt större summor som krävs, förklarar Karlsson.

Nämnderna kommer kontinuerligt fortsätta att presentera sina budgetåtgärder under sommaren och hösten.