Nu ska partiet satsa på landsbygden

Tillsammans med systerföreningarna i Ydre och Vimmerby ska Vänsterpartiet i Kinda utveckla sin landsbygdspolitik. Detta står klart efter helgens konferens i Kalvefall.

19 augusti 2019 22:17

– Den kanske mest avgörande frågan för vår framtid är klimatet men trots allt ser vi att det är ett nedprioriterat område hos oss och andra partier. Vår politik i de här frågorna är alldeles för otydlig och okonkret, både i Kinda och i hela landet, och därför ser vi att det är något som vi bör fokusera på framöver, säger Kindapolitikerna Anders Lind (V) och Kicki Stridh (V).

Det var i lördags som de tre vänsterpartiföreningarna bjöd in till landsbygdskonferens vid Kalvefalls gård norr om Österbymo. Inbjudan gick ut brett vilket resulterade i ett 70-tal deltagare med representanter från så väl Växtkraft Kinda som Kindamat. Barbro Bragée, ordförande för den sistnämnda föreningen, deltog för att belysa värdet av de gröna näringarna och de lokala producenterna. Hon ser positivt på partiets initiativ.

– Ju fler som tar upp de här frågorna desto bättre, det råder en stor okunskap och det har absolut varit ett för litet fokus på landsbygsutvecklingen, och det är därför jag är med på det här även om jag inte är vänsterpartist, berättar Kindamats Barbro Bragée och lyfter en fråga som hon tycker politikerna bör prioritera:

– Jag tycker att politikerna bör skriva om kriterierna så att det blir enklare att inom offentlig sektor upphandla även de små och lokala livsmedelsproducenterna. Det är jätteviktigt och kan bidra till producenterna och det lokala näringslivet kan växa.

Nu, efter landsbygdskonferensen, håller vänsterpartiföreningarna på att starta upp en arbetsgrupp som med grund i helgens diskussioner ska utveckla partiets landsbygdspolitik konkreta förslag. Målet är att kunna lämna motioner till fullmäktige, både kommunalt och regionalt, men också till partikongressen.

– En konkret fråga som vi kan komma att motionera för i de organisationer som vi sitter i är hur vi brukar våra skogar. Om vi gör som vi har gjort tidigare, att vi slaktar skogen och gör kalhyggen, får vi metanfällor. Med kontinuitetsskogsbruk får vi istället koldioxidfällor där vi binder kolet, förklarar Kindapolitikern Kicki Stridh.

Varför har de här frågorna inte varit ett fokus för er tidigare?

– Det har det varit, men traditionellt tror man inte att det är något som vi i vänstern prioriterar. Vi har ett landsbygdsprogram, det antogs 2013, men den har inte lett till någon ordentlig verkstad. Den verkstaden kan inte starta i riksdagen, utan det är upp till oss.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson