Återigen är det Gröninge-området mellan Horn och Hycklinge som väcker intresse. Den här gången hos det norska bolaget Fred. Olsen Renewables.

Företaget har jämfört ett flertal platser för att etablera vindkraft.

Området i södra Kinda bedöms som mest realistiskt och ekonomiskt att gå vidare med för en anläggning med maximalt 44 vindkraftverk. Det är också utpekat för vindkraft i Kinda kommuns vindkraftsplan.

Den mest närbelägna bebyggelsen utgörs av enstaka bostäder i områdets utkanter. Närmaste bostadshus finns i Hycklinge samt vid Brunebo, Finede, Hökhult och Kila.

Närmaste större samhälle är Horn på ett avstånd av 4,5 kilometer.

Området ägs av Riddarhuset och består av två delar. För den norra delen planeras åtta vindsnurror och på den södra 36 snurror.

De platser där vindkraftverken kan antas bli synliga och ha stor påverkan på landskapsbilden ligger främst i dalgången vid Horn-Väsby, Holma-Saxekulla, Gröninge samt vid Hycklinge.

I sydöst kan verken sannolikt synas vid sjön Anen och i nordväst vid Arvidstorp och Brunebo.

För att undersöka förutsättningarna ytterligare väntar en utredning genom samråd där myndigheter, föreningar, organisationer och allmänhet bjuds in till dialog. Avsikten är också att färdigställa en miljökonsekvensutredning (MKB) under hösten 2018.

Ett första möte är inbokat i före detta Kisa Folkets hus den 10 april. Inbjudan har bland annat gått ut till boende inom tre kilometer och fastighetsägare inom en kilometer från projektområdet för vindkraft.

Fred. Olsen Renewables invigde sin första anläggning i Sverige 2016. Ytterligare vindkraftsparker i norra delen av landet är under tillståndsprövning. Företaget har även vindparker i Storbritannien. Både på land och till havs.

Energibolaget Eon hade ­tidigare långt framskridna planer på en vindpark med maximalt 18 snurror i Gröninge-området.

Kommunfullmäktige i Kinda stod i begrepp att tillstyrka bolagets tillståndsansökan ­våren 2014. Men bara en knapp vecka före beslutet backade Eon.

Förklaringen var att de ekonomiska förutsättningarna saknades för att driva projektet vidare. Då hade frågan om vindkraftspark ventilerats sedan hösten 2009.

Med upprörda röster på informations- och samråds­möten, debattartiklar och insändare, demonstration inför ett fullmäktigemöte och krav på folkomröstning.