Kommunen kollar intresset för 55+-boende

För drygt en vecka sedan fick flera Hornbor en enkät för att kolla av intresset för byggandet av ett 55plus-boende på orten.

7 april 2020 22:00

Tidigare i år gick Kinda kommun ut med att de kollar av intresset för ett boende i Horn riktat till personer över 55 år. Det är kommunstyrelsen som har gett kommunchefen Sergei Sorokin i uppdrag att se över om det finns tillräckligt stort intresse för att gå vidare med idén.

 

Till grund har kommunen en enkät som de har skickat ut till samtliga personer boende i Horn med omnejd och som är i åldersgruppen 50 till 80 år. Personerna i målgruppen fick svara på frågan om de är intresserade av ett sådant boende i Horn, eventuell hyreskostnad och hur många rum som skulle vara aktuellt.

Sergei Sorokin ska också höra sig för med några av Kindas fastighetsaktörer om det skulle finnas intresse för boende även från deras håll.

– Om det blir av kommer boendet inte att byggas i kommunal regi. Så det gäller att det även finns ett intresse hos fastighetsbolag, säger Sergei Sorokin.

Kommunalrådet Conny Forsberg (S) har tidigare pekat ut tomtplatser vid Postgatan och Åsundavägen som två lämpliga platser för ett 55-plusboende.

 

Roger Karlsson, 63, bor i Horn och har tagit ställning i frågan.

– Det är nog inte aktuellt för mig att flytta, men jag tycker att det skulle vara bra om det byggdes här. Det är nog ett bra tillvägagångssätt att fråga invånarna såhär, säger han.

Personerna i målgruppen som fått enkäten har fram till 30 april på sig att svara och därefter ska kommunen gå igenom svaren. Då görs en utvärdering om de anser att intresset är tillräckligt stort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Max Elofsson