– Vi har anställt tillräckligt med personer på rader, alltså de som ersätter schemalagd personal, men man blir liksom aldrig färdig med bemanningen. Samtidigt som vi behöver fler timvikarier kan det alltid dyka upp vikarieavhopp eller sjukskrivningar, så är man intresserad bör man absolut höra av sig, förklarar verksamhetschef Anna Hanzon som har haft det övergripande ansvaret för sommarrekryteringen i Kinda.

Sökandet påbörjades redan innan jul och förlängdes i mars månad. Nu, nästan ett halvår senare, har ansökningsperioden stängt och cirka 120 sommarvikarier anställts. De avdelningar där det har varit svårast att hitta kvalificerad personal är enligt Hanzon Stångågården i Horn och hemtjänsten.

– Ja, det är där som vi fortfarande har störst behov av timvikarier och till de verksamheterna är också behovet av körkort större. Rekryteringen har överlag varken gått sämre eller bättre än föregående år, däremot har vi haft fler sökande den här gången vilket är positivt.

Artikelbild

| "Man blir aldrig helt färdig", menar verksamhetschef Anna Hanzon om det fortsatta behovet av timvikarier.

Det är fram till och med vecka 33 som sommartrycket är störst inom vård- och omsorgsverksamheten.

– Det är inget år då vi inte har kunnat ge vår personal semester, men alla kan tyvärr inte få de veckor som de önskar, utan där får vi ha en dialog. Vi har ju väldigt få verksamheter som vi kan välja att stänga eller inte bemanna, vilket gör att vi är beroende av att ha personal året om, förklarar Hanzon.