De vill minska försörjningsstödet

Vänsterpartiet i Kinda lämnade in en motion till kommunfullmäktige under måndagskvällen. Det gäller förebyggande insatser för att minska försörjningsstödet.

18 februari 2020 16:00

Bakgrunden till det hela handlar om att Kinda möter ekonomiska problem till följd av neddragningar inom bland annat Arbetsförmedlingens verksamhet. Samtidigt har de kommunala arbetsmarknadsinsatserna avvecklats och där nämner de AMI och Leopardens verksamhet.

– Försörjningsstödet är en post som springer iväg ekonomiskt i budgeten. Det vi vill peka på i motionen är att om vi kan hindra att det ökar alltför mycket så har vi vunnit väldigt mycket både sett till ekonomin, men även mänskliga kostnader, säger Kicki Stridh (V).

Motionen beslutades att överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Max Elofsson