Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) är nu rekordlåg i Kinda. Siste juni var 26 ungdomar inskrivna på arbetsförmedlingen. 15 var helt arbetslösa och elva inskrivna i program med aktivitetsstöd, vilket innebär att arbetslösheten minskat med 16 ungdomar. Motsvarande siffror för Ydre var tre helt arbetslösa ungdomar och fyra som ingick i program med aktivitetsstöd, vilket är samma antal som i juni 2018. Totalt var 202 personer i Kinda inskrivna på arbetsförmedlingen, en ökning med sex. I Ydre var i juni 60 personer inskrivna på arbetsförmedlingen, en minskning med nio personer.