Förhoppningar om fiber bleknar

Utbyggnaden av bredband på landsbygden drar ut på tiden. Corren kan avslöja att Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om stöd till kommuner och byalag får kalla handen av Konkurrensverket.

12 oktober 2015 14:53

Konkurrensverket avstyrker i sin helhet förslaget till Jordbruksverkets direktiv om stöd till det så kallade landsbygdsprogrammet.

Det gäller såväl företagsstöd och projektstöd som miljöinvesteringar och stöd för lokalt ledd utveckling.

Här återfinns bland annat de så hett eftertraktade bidragen till utbyggnaden av bredband på svensk landsbygd (se faktaruta).

I ett färskt yttrande konstaterar Konkurrensverket att stöd endast bör "delas ut till projekt där risken för att stödmedlen verkar marknadsstörande är liten".

Verket hänvisar särskilt till vikten av att säkerställa att bidragspengar inte ersätter kommersiella investeringar i bredbandsinfrastruktur. Dessutom kritiseras Jordbruksverkets föreslag till regler för upphandlingar.

– Det är inte ofta man ser ett så tydligt och negativt yttrande, säger Mikael Sleman, projektledare för IT vid länsstyrelsen Östergötland.

"Anmärkningsvärt"

Konkurrensverkets skoningslösa dom leder till att Jordbruksverket drar tillbaka sina föreslagna föreskrifter. I en tid när landets länsstyrelser efter nästan två års väntan är på väg att ta sina första beslut om stödpengar.

– Det är anmärkningsvärt och jag har inte sett något liknande tidigare, säger Mikael Sleman.

Kommuner och byalag har sedan länge sett fram emot en utbyggnad av bredband.

– Det finns en mycket positiv vilja att engagera sig och många avsätter egna stora pengar.

Grusade förhoppningar

I Kinda tog en enig kommunstyrelse beslut i våras om att satsa på en fortsatt utbyggnad av fiber de närmaste fem åren.

Den utlösande faktorn var att regeringen avsatt 3,25 miljarder friska kronor till utbyggnad på landsbygden och i mindre samhällen.

– Nu kan vi ta långsiktiga beslut med hjälp av de här pengarna, sa en förhoppningsfull Björn Hoflund (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, i Corren den 30 april.

Nu ser han hur planerna grusas för lång tid fram över. Hur länge är det ingen som vet i dag.

Björn Hoflund befarar att det kan dröja både ett och två år. Och han är besviken.

– Det här hindrar utvecklingen på landsbygden där den bäst behövs. Särskilt i områden där koppartråden är borttagen och mobiltäckningen dålig.

Beredning för bredband

En bredbandsstrategi för Sverige slogs fast av regeringen 2009.

År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

Allt för att kunna använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist