Katolska kyrkan döms för sexövergepp

15 oktober 2016 22:46

En av Argentinas ärkebiskopar förgrep sig sexuellt på en man när han studerade till präst. Katolska kyrkan ska nu betala ett skadestånd på motsvarande 442 000 kronor till mannen, fastslog en domstol i Buenos Aires på lördagen.

Domen är enligt juridisk expertis det första civilrättsliga utslaget mot kyrkan i Argentina. Studenten stämde redan 1992 ärkebiskopen, som 2009 dömdes till åtta års fängelse för sexuella övergrepp. Domen upphävdes två år senare av en appellationsdomstol, som återremitterade ärendet till en underrätt. Biskopen hann dock avlida innan fallet slutgiltigt avgjorts. Han erkände aldrig övergreppen.

Det nu utdömda skadeståndet ska betalas till den före detta studenten inom tio dagar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!