Om européerna fortsätter med sitt felaktiga beteende eller skickar Iranfrågan till säkerhetsrådet kommer vi att lämna NPT, säger Zarif enligt den statliga nyhetsbyrån Irna.

Kärnenergiavtalet JCPOA undertecknades 2015 av Iran och av vad som kallas "P5+1" – de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland och USA) samt Tyskland. Avtalet syftade till att undvika att Iran utvecklar kärnvapen i utbyte mot hävda internationella sanktioner. JCPOA gav bland annat insyn i Irans atomenergiprogram samtidigt som detta bantades kraftigt.

Nya sanktioner

Men efter att USA:s president Donald Trump lämnade uppgörelsen 2018 har det knakat i fogarna. Nyligen meddelade Iran att man inte längre följer avtalets begränsningar om hur stort antal centrifuger för urananrikning landet får använda. Iran anser sig, inom ramen för överenskommelsen, ha rätt att frångå delar av avtalet eftersom USA dragit sig ur.

Frankrike, Storbritannien och Tyskland deklarerade i förra veckan att Iran brutit mot avtalet och lanserade en mekanism där dispyter i frågan eventuellt ska hanteras av FN:s säkerhetsråd, vilket i sin tur kan leda till nya FN-sanktioner mot Teheran.

"Är kvar"

Javad Zarif säger att Iran inte ytterligare ska minska sitt åtagande gentemot JCPOA.

Men samtidigt kastar han alltså in NPT, som rör spridning av kärnvapen och som 190 länder undertecknat, som ytterligare påtryckning i konflikten om avtalet. Det enda land som tidigare lämnat NPT är Nordkorea.

Enligt Abbas Mousavi, talesman för Irans utrikesdepartement, att landet fortfarande är kvar i JCPOA.

Teheran är kvar i avtalet. . . de europeiska makternas påståenden om att Iran bryter mot överenskommelsen är grundlösa, säger han vid en tv-sänd presskonferens.
Huruvida Iran kommer att backa ytterligare från sina kärnenergiåtaganden beror på andra parter och om Irans intressen inom ramarna för uppgörelsen säkerställs, säger Mousavi vidare.