Tågtrafik Från och med i dag går inga tåg söderut från Stockholms central. Den så kallade getingmidjan, de två spåren mellan Stockholms central och Stockholm södra ska renoveras under åtta veckor, fram till den 19 augusti.

450 000 resenärer påverkas av renoveringen. Stockholm södra blir nu start och stopp för fjärrtågen och där får resenärerna gå av och byta till pendeltåg för att ta sig till Stockholms central. Resenärerna får räkna med 30 – 40 minuter längre restid.

Tågtrafiken på sträckan kommer att stoppas på samma sätt nästa sommar, och året efter det. Först 2021 ska arbetet vara klart.