Inga extra pengar till Stångådalsbanan

Det blev inga extra pengar till upprustning av Stångådalsbanan, mellan Linköping och Kalmar. "Regeringen har glömt bort den här delen av landet" säger en djupt besviken Lars Rosander (C), kommunalråd i Hultsfred.

4 juni 2018 18:00

Redan när Transportstyrelsen presenterade sitt förslag till Transportplan fram till år 2030 saknades pengar till Stångådalsbanan. Men hoppet levde om att regeringen skulle skicka med extra pengar. Precis som man gjort för flera andra stora järnvägssatsningar i landet.

Men när regeringen nu presenterade den slutgiltiga transportplanen fanns det inte det inte en krona till Stångådalsbanan.

– Bortsett från några punktinsatser på E22 är hela den sydöstra delen av landet bortglömd, säger en djupt besviken Lars Rosander.

Betyder det beskedet här dödsstöten för Stångådalsbanan?

– Nej det tror jag inte, säger Rosander, vi ger inte upp kampen. Men det kan dröja innan det blir någon satsning på Stångådalsbanan. Transportplanen som presenterades sträcker sig fram till 2030.

Men det finns också en del som talar för att järnvägen har en framtid. Inte minst det faktum att det finns en strävan hos flera företag att öka andelen järnvägstransporter. Men också att KLT planerar för att köpa in nya tåg, för att ersätta de gamla kustpilarna.

– Men ska hastigheten kunna ökas och trafiken bli tätare krävs det satsningar på banan, säger Rosander, det behövs bland annat fler mötesstationer.

Flera gånger har stora infrastrukturprojekt påskyndats när kommunerna gått in och förskotterat, kan det bli aktuellt?

– Nej, det handlar om ett par miljarder kronor och det är för stora pengar för kommunerna, säger Rosander.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa