Hörby krävs på åtgärder – annars hotar vite

Mobbing, kränkningar och anställda som får sluta – facken var inte nöjda med Hörbys svar kring den upplevda dåliga arbetsmiljön på kommunledningsförvaltningen. Nu får den skånska kommunen kritik av Arbetsmiljöverket, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

11 mars 2020 08:36

Arbetsmiljöverket anser att bristerna riskerar att leda till att någon blir sjuk eller skadar sig, och kräver att kommunen genomför åtgärder senast den 1 juni. Görs inte det riskerar kommunen få betala ett vite på 75 000 kronor.

Åtgärderna som kommunen åläggs att göra rör allt från arbetsmiljöundersökningar och åtgärdslistor till riskbedömningar.

Det var i slutet av januari som flera fackförbund slog larm om upplevda brister i arbetsmiljön. Kommunens svarade då att förvaltningsledningen inte har fått några signaler om kränkande behandling.

Över 20 chefer med personalansvar har slutat i den skånska kommunen sedan hösten 2018, enligt en tidigare granskning gjord av HD/Sydsvenskan. Fem chefer har också köpts ut till en sammanlagd kostnad på över 3,3 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT