Nyligen gav bygg- och miljönämnden bygglov för ett punkthus om fyra våningar med en markyta om 288 kvadratmeter. Huset ska rymma elva lägenheter i bostadsrättsform och får en mindre ekonomibyggnad om 62 kvadratmeter på tomten.

– Vi går igång med projektering nu, säger Richard Jakberg på Kvartilen Fastigheter som i samband med den planerade byggstarten fullföljer affären med kommunen och tillträder fastigheten.

Han är lättad och positiv till att ha kommit flera steg närmare slutmålet.

Artikelbild

| Sjöutskikt. De boende kommer att kunna se ut över Bysjön.

– Det har varit en lång process.

Kommunfullmäktige antog detaljplan för området redan 2014. Kritiken mot planförslaget var omfattande. Bland annat höjdes röster mot att en del av frilufts- och rekreationsområdet vid Bysjön skulle bebyggas. Invändningar kom också mot planerna på ett fyrvåningshus i Villans trädgård, alldeles vid promenadstråket länge Bysjön.

Ett färre antal markerade öppet ställning för bebyggelse.

S+M-majoriteten drev slutligen igenom detaljplanen. Den medger ett fyrvåningshus om 350 kvadratmeter mycket nära sjön, där strandskyddet sedan tidigare är upphävt. Området utanför den kommande tomten för flerfamiljshuset kommer fortsatt vara öppet för allmänheten. Det gäller även promenadstråket längs Bysjön.

Bygglovet klubbades utan reservationer och har nu vunnit laga kraft. Det innebär att det inte kan överklagas.

– Kommunen har arbetat noggrant med detaljplanen och följt alla demokratiska former. Alla har fått komma till tals och nu finns inga hinder för byggnation, säger Richard Jakberg.

Kvartilen har marknadsfört Bysjöstrand under förra året och framhåller läget och miljön vid Bysjön.

– Det är ett fantastiskt läge, där boendet blir en kombination av åretruntboende med fritidskänsla. Det är också en lugn miljö, och statistik visar att människor vill bo där det är lugn och ro.

I dagsläget är sju av elva lägenheter bokade.

– Vi kommer att samla dessa kunder och vi kommer att ha en visning den 28 januari. Det skulle förvåna mig om vi inte lyckas sälja alla.

Inom kort kommer Kvartilen att göra en upphandling för produktionen.

– Vår avsikt är att samarbeta med lokala bolag.

Kan du med säkerhet säga att projektet blir av?

– Det är högst troligt. Vi siktar på att komma igång snarast möjligt och räknar med byggstart under andra halvan av året.

När kan huset stå färdigt?

– Man räknar med att ett sådant projekt tar ett år, men det beror också på vilka resurser vi kan få för byggnation med tanke på byggmarknaden och att det är fler byggprojekt på gång i Åtvidaberg.

Kvartilen har ytterligare planer i Åtvidaberg. Det rör två fyrvåningshus om sammanlagt 32 lägenheter på Oxtorgsgatan i centrala Åtvidaberg.

– Vi jobbar efter att det ska blir kooperativa hyresrätter, där insatsen är betydligt lägre än för en bostadsrätt.

För både Bysjöstrand och Oxtorgsgatan arbetar Kvartilen efter en tanke om att boendet ska har mervärden, som till exempel miljöer för social samvaro.

– Vi prioriterar att skapa social samvaro. På Bysjöstrand tänker vi att utemiljön ska kunna erbjuda det. På Oxtorgsgatan tittar vi på något gemensamt utrymme i anslutning till entréerna.