Handelsbanken skär ner – 500 får gå i Sverige

Handelsbanken tvingas nu kapa kostnaderna rejält.

Runt 800 anställda får lämna banken, varav cirka 500 i Sverige.

23 oktober 2019 17:18

Carina Åkerström klev in som vd med ett uppenbart uppdrag – sänka bankens kostnader som skenat i väg. I samband med årets tredje delårsrapport kom också beskedet hur det ska ske.

1,5 miljarder kronor är tänkt att sparas i form av ett besparingsprogram där global verksamhet i bland annat Asien och Tyskland avvecklas. Kvar blir de sex hemmamarknaderna, bland annat i Norden, Nederländerna och Storbritannien.

Inga stängda kontor

En tredjedel av totalsumman väntas komma från nedlagd verksamhet utomlands.

Den här verksamheten har tjänat oss väl men efterfrågan finns inte där i dag som tidigare, säger Carina Åkerström om neddragningarna.

Totalt försvinner cirka 800 tjänster, runt 500 av dem i Sverige, uppger Handelsbanken för TT.

TT: Hur ser fördelningen ut när det gäller vilka tjänster som nu dras in?

I huvudsak handlar det om verksamheterna utanför våra hemmamarknader men självklart även här i Sverige. Jag tänker dock inte gå in på det.

TT: Ser du i nuläget skäl att minska antalet fysiska bankkontor?

Det har jag sagt ända sedan jag började: vi har ett kontorsnät som är oerhört effektivt och jag har väldigt svårt att se att något sådant skulle vara prioriterat hos oss.

En annan väg

Därmed väljer Handelsbanken fortsatt att gå en annan väg än övriga storbanker som genom digitaliseringsarbete valt att krympa kostnaderna och stänga fysiska kontor.

Jag ska inte recensera dem (konkurrenterna), men vår modell bygger på stor effektivitet. Kontoren gör inte det de gjorde för tio år sedan, och kommer inte göra det de gör i dag om fem år.

Bland tidigare kostnadsbesparingsåtgärder som man tidigare i år beslutat om från styrelsehåll är att strypa den planerade utbetalningen på drygt 800 miljoner kronor till vinstandelsstiften, den så kallade Oktogonen. Dagens industri har tidigare rapporterat att detta betyder att varje anställd i banken missar 70 000 kronor.

Aktien faller

Från marknadshåll var det först tummen upp för dagens besked men i takt med allt surare börshumör sjönk även Handelsbankens aktie. Vid stängning landade kursen på minus 1,4 procent.

Bankens rörelsevinst landade under tredje kvartalet på drygt 4,64 miljarder kronor vilket kan jämföras med vinsten på 5,3 miljarder kronor motsvarande period förra året. Detta efter att en reservation på 900 miljoner kronor görs för omstruktureringskostnaderna.

Däremot steg såväl bankens ränte- som provisionsnetto och Carina Åkerström är optimistisk gällande framtiden:

Vi är på rätt väg. Vi är ungefär där vi förväntar oss att vara men ännu inte där vi vill vara, säger hon.
Fakta: Handelsbankens delår i siffror
Kvartal 3, 2019Kvartal 3, 2018
Räntenetto8 0477 862
Provisionsnetto2 7242 624
Rörelsevinst4 6415 344

Siffror i miljoner kronor om inget annat anges.

Källa: Handelsbanken

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Österberg/TT