Ekonomi Det europiska frihandelsförbundet Efta, där Island, Norge, Liectenstein och Schweiz ingår, närmar sig ett handelsavtal med det sydamerikanska handelsblocket Mercosur, där Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay är fullvärdiga medlemmar. Även Venezuela är medlem, men avstängd sedan några år tillbaka.

Förhandlingarna har skett parallellt med att EU förhandlat ett frihandelsavtal med länderna, och i augusti kan Efta-avtalet godkännas.

Men avtalet, som öppnar för ökning av exportkvoterna för nötkött, oroar norska bönder, som i dag möter politiker på lantbruks- och matdepartementet i vad som beskrivs som ett krismöte.

Närings- och fiskeridepartementets statssekreterare Magnus Thue försöker att lugna bönderna, och säger att det inte är aktuellt med samma kvoter som EU öppnat för, vilket bland annat oroat även svenska nötproducenter.

"I förhandlingarna får man ge och ta, men det är inte aktuellt för Norge att ingå ett avtal som undergräver grunden för norsk köttproduktion", skriver han i ett mejl till tidningen Nationen.