Årets undersökning om hur nätet används i Sverige visar att en av tio personer i ålderskategorin 66–75 år aldrig ger sig ut på nätet. Bland de som är 76 år eller är samma siffra drygt fyra av tio.

Beslutet att inte koppla upp sig är dock mycket medvetet enligt IIS och hänger inte främst samman med att man saknar dator, surfplatta eller smartphone.

De anser inte att det är intressant eller viktigt att vara på nätet. De här människorna riskerar att bli demokratiskt akterseglade och det är ett stort problem, säger Måns Jonasson, digital strateg på IIS.
Artikelbild

| Det är ett stort demokratiskt problem att över en miljon svenskar sällan eller aldrig använder internet, anser Måns Jonasson digital strateg på Internetstiftelsen i Sverige.

Samlingen människor som påverkas negativt är dock större än så, anser IIS. För första gången har stiftelsen infört ett nytt begrepp till sin undersökning: "sällananvändare" dit 600 000 personer räknas. Även bland dessa är merparten över 76 år.

Bättre rustade bibliotek

Anledningen till att vi tar med även sällananvändarna är att det blir allt viktigare att kunna delta i samhället digitalt. För tio år sedan kunde man stå utanför internet och klara sig som medborgare, men när nu allt fler myndigheter kräver mobilt bank-id för identifikation och blanketter försvinner till förmån för onlineformulär blir det allt svårare, säger Måns Jonasson.

IIS föreslår nu att biblioteken blir bättre rustade för att kunna spela rollen som brygga mellan den här gruppen och det digitala samhället. IIS har inrättat ett sådant "digidelcenter" på biblioteket i Motala där äldre kan få hjälp med sina digitala kontakter och tjänster. Regeringen anslog i somras pengar så att fler bibliotek kan starta den typen av tjänster.

Det går nog inte att utbilda bort problemet eller tvinga folk. Det vi vill göra är att belysa problemet och se till att beslutsfattarna tar med den här gruppen, omkring tio procent av befolkningen i beräkningarna när nya tjänster ska utvecklas.

En het fråga

I den andra änden av åldersspektrumet går dock utvecklingen åt motsatt håll. IIS har också för första gången undersökt nätvanor hos de allra yngsta svenskarna, 0–12 månader.

En fjärdedel av föräldrarna uppger att deras barn som är under ett år använder internet, två av fem bland ettåringar och vid två års ålder använder fler än hälften internet varje dag. I första hand handlar det om videotittande och slutsatsen är att surfplattan har ersatt tv:n.

Om det är bra vill dock IIS inte ta ställning till. Frågan om framför allt de yngres skärmberoende har på senare tid annars blivit en het fråga.

Det är mycket en generationsfråga. Föräldrarna till de här barnen har vuxit upp med internet och de ser inte detta som något negativt. Vi gör inga värderingar, men självklart måste det forskas mera om vad som är bra och vad som är dåligt, säger Måns Jonasson.